68.Готовність дітей до навчання у школі » Шпори для студентів

27.09.2015

68.Готовність дітей до навчання у школі » Шпори для студентів

68.Готовність дітей до навчання у школі

Підготовка дітей до школи передбачає, з одного боку, таку організацію виховної роботи в дитячому садку, яка забезпечує високий рівень загальної, різнобічного розвитку дошкільників, з іншого боку, спеціальну підготовку дітей до засвоєння тих навчальних предметів, які вони будуть освоювати в початковій школі. У зв’язку з цим у сучасній психолого-педагогічній літературі поняття готовності визначається як багатогранний розвиток особистості дитини розглядається у двох взаємопов’язаних аспектах: як «загальна психологічна готовність» і «спеціальна готовність» до навчання в школі.

Загальна готовність до школи включає в себе: особистісний, розумовий, моральний, вольовий, естетичний, фізичний розвиток, яке створює необхідну основу для активного входження дитини і нові умови шкільного навчання. Загальна готовність характеризується певний рівнем психічного розвитку, який визначає мотиваційну готовність (бажання вчитися, оволодіння дитиною елементами навчальної діяльності).

Особистісна готовність дітей до школи охоплює наступні три основні сфери життєвих відносин: відношення з оточуючими дорослими людьми; взаємини з однолітками; ставлення дитини до самої себе.

Нравстненно-вольова готовність дитини до навчання в школі виражається в досягненні ним до кінця дошкільного віку інтересу до знань, прагнення долати труднощі, наявності посидючості, стриманості, наполегливості, самостійності, організованості і дисциплінованості, вміння дитини будувати свої взаємини з дорослими і однолітками у відповідності з правилами. До складу морально-вольової готовності входить оволодіння дошкільниками необхідними трудовими вміннями і навичками, сформованість громадських мотивів поведінки, вміння планувати своп діяльність.

показники Розумової готовності входять добре розвинене образне і словесно-логічне мислення, необхідний запас знань про навколишній світ, про предмети, матеріали і т. д. розвинена сенсорика, загальний рівень розумової діяльності, вміння оперувати знаннями при вирішенні навчальних і практичних завдань, оволодіння елементами навчальної діяльності.

Важливо розвивати естетичні почуття, творчу уяву, вміння сприймати зміст різноманітних картин я т. д. Заняття з малювання, ліплення, аплікації, музиці найбільшою мірою сприяють Естетичної підготовки дітей до школи.

Фізична готовність є одним иэ важливих компонентів загальної готовності дитини до навчання в школі. Для фізичної підготовки дитини до школи має велике значення: хорошев стан здоров’я дитини, нормальний фізичний і нервово-психічний розвиток; загартованість, певна витривалість і працездатність організму; правильне функціонування серцево-судинної, травної та дихальної систем; успішне оволодіння всіма видами основних рухів; розвинена дрібна моторика руки; оволодіння дитиною культурно-гігієнічними навичками, виховання звички до дотримання правил особистої гігієни.

Спеціальна готовність до школи є доповненням загальної, психологічної готовності дитини до шкільного навчання. Вона визначається наявністю у дитини спеціальних знань, умінь і навичок, які необхідні для вивчення різних шкільних предметів. Заняття з розвитку мовлення, ФЕМП та ін. проводяться в дитячому садку, забезпечують необхідний рівень спеціальної готовності дитини до шкільного навчання.

За даними фізіологів, адаптаційний період до шкільного життя та діяльності у шестирічних дітей триває 3-6 місяців, у семирічних ж — 1-1,5 місяця. У 20-303» шестирічних дітей процес адаптації завершується протягом першого року навчання.

Психологічну, педагогічну неготовність до шкільного навчання визначають наступні групи показників: незавершеність структурного і функціонального розвитку кори головного мозку; важкі пологи, захворювання на I-му році життя; дисгармоничность розвитку інтелектуальних структур; несформованість пізнавальної мотивації, навичок і вмінь навчальної діяльності; нерозуміння професійної ролі вчителя і невміння будувати стосунки у навчальній діяльності; неадекватне ставлення до себе, невміння оцінювати причини невдач; нездатність до довільної регуляції поведінки, уваги, навчальної діяльності, до співробітництва та спілкування з однолітками; невміння пристосуватися до темпу шкільного життя.

Найбільш поширеними причинами шкільної дезадаптації є:

неправильне ставлення до учня;

Неправильна організація навчального процесу і навчальної діяльності;

Несприятливі умови організації життя дітей (порушення режиму, погане харчування, переполняемость класів);

Несприятлива сімейна мікросередовище

Т. В. Дорожевец виділяє 3 сфери шкільної адаптації. академічну, соціальну і особистісну

. Академічна адаптація Характеризує ступінь прийняття навчальної діяльності і норм шкільного життя.

Соціальна адаптація відображає успішність входження дитини в нову соціальну групу.

Особистісна адаптація Характеризує рівень прийняття дитиною самого себе як представника нової соціальної спільності (Я — школяр).

Шкільна дезадаптація виступає як результат переважання одного із стилів пристосування. У структурі поведінки старших дошкільників і першокласників виділені три дезадаптаційних стилю: акомодаційний (відображає прагнення дитини до повного підкорення своєї поведінки вимогам середовища), асиміляційні (відображає прагнення дитини підпорядкувати соціальне середовище до своїх потреб), «незрілий» ( нездатність дитини до прийняття нової соціальної ситуації розвитку). Підвищені показники кожного з стилів пристосування ведуть до дезадаптації у всіх трьох сферах шкільної адаптації.

Короткий опис статті: підготовка дітей до школи шпаргалки по праву, економіці, історії, психології, філософії, логіки, культурології, екології, педагогіки, біології, літератури Шпори для студентів

Джерело:
68.Готовність дітей до навчання у школі » Шпори для студентів

Також ви можете прочитати