Динаміка розвитку звязного мовлення дітей старшого дошкільного віку

20.02.2017

Динаміка розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Провівши формуючий експеримент цілеспрямовано і систематично розвивати зв’язне мовлення, за допомогою системи заходів на основі використання російських народних казок у виховно-освітньому процесі ДНЗ, ми прийшли до висновку, що проведена нами робота допомогла підвищити рівень мовленнєвого розвитку дітей в цілому і зв’язного мовлення дітей зокрема.

Ми отримали високий результат порівняно з результатами, які були отримані на констатуючому етапі експерименту.

Ми побачили, що у 4 дітей, що становить 27%, що перебували на середньому рівні розвитку зв’язного мовлення, спостерігається перехід на високий рівень, так як діти правильно формулюють основну думку твору, вміють точно і послідовно будувати описовий розповідь за картинками, використовують в мовленні прості і поширені пропозиції, використовують іменники, що позначають назви предметів; прикметники, що позначають властивості; дієслова, що позначають дії предметів; прийменники, що вживаються в мовленні.

3 дітей з низьким рівнем розвитку зв’язного мовлення досягли середнього рівня, що становить 20%. Це характеризується тим, що діти можуть висловити основну думку твору. Послідовно, логічно, зв’язно переказують казки, але при цьому присутня невелика кількість підказок вихователя. У своїй промові найбільше використовують іменники і дієслова.

Аналізуючи результати проведеної роботи, можна зробити висновок, що проведена нами робота над зв’язним мовленням з використанням російських народних казок допомогла дітям підвищити рівень розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку.

Загальний графік розвитку зв’язного мовлення дивіться у Додатку Л.

Нами був вивчений досвід вітчизняних і зарубіжних педагогів з проблеми розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. Були побудовані теоретичні пропозиції, які лягли в основу організації експерименту.

Проводився аналіз результатів дослідження та зроблені основні висновки. Ми розкрили поняття зв’язкова мова, висвітлили особливості та завдання зв’язного мовлення, розкрили методи керівництва російськими народними казками для розвитку зв’язних висловлювань дітей.

Працюючи над проблемою зв’язного мовлення на заняттях з російським народним казкам, ми прийшли до висновку, що планомірне, систематичне використання російських народних є ефективним засобом розвитку зв’язного мовлення. Російські народні казки забезпечують високу ефективність у роботі з розвитку зв’язного мовлення дітей, оскільки розкривають перед ними влучність і виразність мови, показують, як багата рідна мова гумором, живими і образними виразами. Притаманна надзвичайна простота, яскравість, образність, особливість повторно відтворювати одні й ті ж мовні форми і образи змушують висувати казки як фактор розвитку зв’язного мовлення дітей першого значення. З казки дитина дізнається багато нових слів, образних виразів, його мова збагачується емоційним та поетичною лексикою. Казка допомагає дітям висловлювати своє ставлення до прослуханого, використовуючи порівняння, метафори, епітети та інші засоби образної виразності.

Для вихователів ДНЗ ми рекомендували використовувати у своїй роботі складені нами заходи.

Дана робота буде корисною для педагогів-практиків, які прагнуть оптимально і ефективно розвивати зв’язне мовлення дітей.

Список літератури

1. Алексєєва, М. М. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят [Текст] / М. М. Алексєєва, в. І. Яшина. — М. изд. центр «Академія», 2000. – 400с.- 30000 примірників – ISBN 5-7695-0521-4

2. Алексєєва, М. М. Мовленнєвий розвиток дошкільнят [Текст] / М. М. Алексєєва, в. І. Яшина. — М. изд. центр «Академія», 1999. – 158з.- 30000 примірників – ISBN 5-7695-0391-2

3. Артемова, Л. В. Театралізовані ігри дошкільників [Текст] / Л. В. Артемова.- М. Просвіта, 1995. –127с.-150000 екз. — ISBN 5-09-001627-5

4. Бородич, А. М. Методика розвитку мовлення дітей [Текст] / А. М. Бородич. – М. Просвітництво, 1981.-255с.- – 390000 екз.

5. Гербова, В. о. Заняття з розвитку мовлення в старшій групі дитячого садка [Текст] / В. В. Гербова.-М. Просвіта, 2003. — 175с.- 10000 екз.

6. Карпінська, Н.С. Художнє слово у вихованні дітей [Текст] / Н.С.Карпінська.– М. Педагогіка, 2002.-400с.-300000экз.

7. Короткова, Е. П. Навчання дітей дошкільного віку рассказыванию [Текст] / Е. П. Короткова .– М. Просвітництво, 2004.-398с.

8. Крупська Н.До. Про дошкільному вихованні. – М. Просвітництво, 1973.

9. Леонтьєв А. А. Мова, мова, мовна діяльність. – М. 2004.

10. Львів, М. Р. Словник-довідник з методики російської мови [Текст] / М. Р. Львів.– М. Просвітництво, 2000.-10000 екз.

11. Люблінська А. А. Вихователю про розвиток дитини. – М. 2001.

12. Максаков, А. В. Правильно говорить ваша дитина [Текст] / А. В. Максаков.— М. Просвітництво, 2003. – 159с.

13. Максаков А. В. Тумакова Р. А. Навчайте граючись. – М. 2005.

14. Макарова, Ст. Н. Формування готовності студентів до роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Текст] / В. Н.Макарова– М. 1996.-234с.

15. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі. – Київ, 2001.

16. Новоторцева, Н.В. Розвиток мови дітей [Текст] / Н.В. Новоторцева.- Ярославль. ТОВ «Грінго», 1995.- 240с.-35000 екз. — ISBN 5-88723-009-6

17. Петрова, Т. В. Підготовка та проведення театралізованих ігор в дитячому саду [Текст] / Т. В. Петрова, Е. Л. Сергєєва, Е. С. Петрова.- М. Шкільна преса, 2003.- 128с.- 15000 примірників — ISBN 5-9219-0142-3

18. Розвиток спілкування дошкільнят (характеристика основних форм спілкування з дорослими у дітей від народження до 7 років) [Текст] / Під ред. А. В. Запорожця і М. І. Лисиной. – М. Педагогіка, 2004.-336с.-20000 екз.

19. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку. / Під ред. Ф. А. Сохіна. – М. Просвіта, 2000. – 223с.

20. Різдвяна, в. І. Виховання правильного мовлення в дітей дошкільного віку [Текст] / в. І. Різдвяна, Е. І. Радіна – М. Просвіта, 2002.-432с.-20000 екз.

21. Соловйова, О. В. Методика розвитку мови і навчання рідної мови в дитячому саду [Текст] / О. В. Соловйова.– М. Радянська Школа, 1966.-176с.- 200000 екз.

22. Усова, А. П. Навчання в дитячому саду [Текст] / Під ред. А. В. Запорожця. – М. Просвітництво, 1981.- 400с.-30000экз.

23. Ушакова, О. С. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку [Текст] / О. С. Ушакова, Е. М. Струніна.-М. Владос, 2004.- 288с.-10000 екз. — ISBN 5-691-00871-4

24. Федоренко, Л. П. Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку.[Текст] / Л. П. Федоренко, Р. А. Фомічова, В. К. Лотарєв. – М. Просвіта, 2004.-323с.-10000 екз.

25. Флерина Е. А. Естетичне виховання дошкільника. – М. 1961.

26. Хрестоматія для дітей старшого дошкільного віку / Упоряд. Р. В. Жуковська, Л. А. Пеньєвська. – М. Просвіта, 2001.-234 с.-10000 примірників

27. Хрестоматія з дитячої літератури / Упоряд. А. Л. Табенкина. – М. Просвіта, 2002.

28. Швайко, Р. С. Ігри та ігрові вправи для розвитку мови.[Текст] / Під ред. Ст. Ст. Гербовою. – М. Просвітництво, 1981.-234с.

Короткий опис статті: шпаргалки методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Джерело: Динаміка розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку

Також ви можете прочитати