Дитячий садок, база систематичної підготовки дітей до школи

14.09.2015

Дитячий сад — база систематичної підготовки дітей до школи

Москва-Братислава, 1989 р.

Наведений з деякими скороченнями

Сприятливе середовище для дітей створюється шляхом такої організації життя в колективі, при якій враховуються потреби кожної дитини, зміст і методи роботи відповідають віку дошкільнят, велика увага приділяється грі та пошуку ефективних засобів виховання.

Завдання підготовки дітей до школи в даний час дуже актуальна ще і тому, що дошкільне виховання є наступності ланкою чехословацької виховно-освітньої системи.

Це положення закріплено у названому раніше постанові з народної освіти (1976), в «Програмі виховання в яслах і дитячих садах» (1978), а також у висновках XVII з’їзду КПЧ (1986), де комуністичне виховання взагалі розуміється як складова частина, умова, а одночасно і мета перебудови суспільства: зміни, що відбуваються у вихованні, повинні адекватно відповідати змінам і перспектив розвитку всіх сфер економічного і соціального життя країни.

При оцінці досягнутого рівня дошкільного виховання та вироблення проекту його подальшого розвитку аналізується і концепція підготовки до школи. Тут беруться до уваги більш суттєві зміни змісту, методів і організаційних форм педагогічної роботи, передбачається посилення насамперед морального, трудового та фізичного виховання старших дошкільників.

Для підвищення ефективності роботи дитячих садків у цьому напрямку слід розширювати участь і відповідальність усіх членів суспільства, що беруть участь у цьому процесі, вміло використовувати досягнення науки і реальні переваги соціалізму.

Підготовка дітей до школи в дитячому саду забезпечується за допомогою:

а) систематичного відвідування дитячого садка дітьми з трьох до шести років або протягом останнього року перед вступом до школи (в період, коли мережа дитячих садків ще не була настільки широка, щоб всі діти могли їх відвідувати, було прийнято постанову про переважне надходження в дитячі садки, п’ятирічних дітей);

б) відвідування дітьми п’яти-шести років підготовчих відділень, які організуються з січня поточного року (як правило, після запису в школу); ці відділення є тимчасовою формою підготовки до школи — їх відвідують діти, які не ходили в дитячий сад;

в) роботи з батьками, діти яких з різних причин не відвідують ні дитячий садок, ні підготовче відділення. Зміст виховання і навчання в дитячому саду відображено у програмі. Завдання підготовки до школи враховуються в кожному її розділі, починаючи з трьох до шести років. Зміст роботи підготовчих відділень винесено в окремий розділ.

«Програма виховання в яслах і дитячих садках» є основним загальнодержавним документом, по якому працюють всі дошкільні заклади в Чеській та Словацькій республіках. Зміст виховання і навчання відрізняється в обох республіках лише по тим розділам, в яких відображається національна специфіка (це стосується розвитку мови, музичного виховання і роботи з книгою).

Для дошкільних закладів, де виховуються угорські, українські та польські діти, програма видається на їх рідних мовах. Програма також адаптована для роботи з дітьми, які потребують особливого догляду.

Програма розділена на дві великі частини (для ясел і для дитячих садів), матеріал до кожної з яких будується за віковим принципом.

Наприклад, дитячий сад представлений трьома віковими групами: для дітей четвертого, п’ятого і шостого року життя. Всередині кожної вікової групи вміст роботи поділяється на фізичне, розумове, моральне, трудове та естетичне виховання.

У цих розділах послідовно наводяться мета, завдання і конкретний зміст роботи. З часу педагогічний процес в програмі не регламентований.

Завдання та зміст фізичного виховання визначаються виходячи з вимоги виростити здорову, витривалого, загартованого дитини, якому притаманне повноцінне соматичний і функціональний розвиток організму, що володіє гарною поставою, правильно сформованими основними руховими вміннями, гігієнічними навичками та ін. У програмі визначені наступні види роботи з фізичного виховання:

фізкультурно-оздоровча робота (вправи дихальні, для розслаблення м’язів, для зміцнення всіх груп м’язів);

загальнорозвивальні вправи;

гімнастичні вправи;

музично-ритмічні рухи;

загартовування (сонячні, водні і повітряні процедури);

навчання плаванню;

катання на санках і ходьба на лижах.

Фізичне виховання має такі організаційні форми:

ранкова гімнастика (щодня десять—двадцять хвилин);

фізкультурні заняття (один—два рази в тиждень по тридцять хвилин);

перебування дітей на повітрі (щодня мінімум дві години);

фізкультурні паузи (при необхідності по дві—п’ять хвилин між окремими заняттями).

В групах п’яти-шестирічних дітей роботу з фізичного виховання можна розширити, ввівши курси плавання, катання на лижах, виїзди за місто, спільні спортивні дозвілля для батьків з дітьми.

Мета розумового виховання — навчання дітей елементарним розумовим операціям і відповідним віком способів дій, формування основних якостей особистості, необхідних для здійснення безпосередньої практичної діяльності, а також мови, уявлень, навичок і умінь, що є основою подальшого інтелектуального розвитку.

Мета конкретизується в наступних завданнях: формувати основні пізнавальні процеси і здібності дитини, розвивати зачатки логічного мислення; удосконалювати способи розумової діяльності, наполегливо домагаючись самостійності і творчості, формувати, конкретизувати і узагальнювати знання дітей про предмети і явища, вчити позначати їх відповідним словом, розвивати всі сторони мовлення, потреби, інтереси, мотиви, відносини і почуття, пов’язані з розумовою діяльністю, формувати основи наукового світогляду.

Зміст розумового виховання передбачає розвиток пізнавальної діяльності, мовлення, елементарних математичних уявлень.

Розвиток пізнавальної сфери спрямовано на засвоєння основних знань про природу, суспільстві і техніці, на вдосконалення пізнавальних процесів, формування інтелектуальних вмінь і навичок дітей, на вироблення діалектичного розуміння світу.

У відповідності з програмою дошкільнята повинні познайомитися з соціальним оточенням будинку і дитячого садка, з правилами безпеки дорожнього руху, працею дорослих, громадським життям; вони повинні мати уявлення про батьківщину, свята, пам’ятні дні, предмети і їх властивості, тимчасових відносинах. Вони отримують інформацію про світ природи: рослинах, овочах, фруктах, тварин, людському організмі, неживої природи, погоди.

Розвиток мовлення передбачає освоєння почав літературної та розмовної мови; розширення словникового запасу, виховання звукової культури мовлення; формування граматичного її ладу і зв’язного мовлення.

Розвиток елементарних математичних уявлень засноване на виділенні відносин між об’єктами навколишнього світу, на формуванні і розвитку зачатків логічного мислення і специфічних математичних здібностей, стимулювання творчих проявів і самостійності у вирішенні завдань, навчання основним математичним операціям.

Вихователь, використовуючи різні допомоги, розвиває уявлення дітей про просторові відносинах, допомагає їм ознайомитися з поняттям «множина», формує наочні уявлення про число і арифметичні дії.

Мета морального виховання в дитячому садку — сформувати моральні основи особистості з тим, щоб кожна дитина перед вступом до школи оволодів основними правилами поведінки у суспільстві, щоб у нього виробилися правильне ставлення до самого себе, дружні взаємини з однолітками, розвивалися морально-вольові якості, почуття патріотизму та інтернаціоналізму.

Трудове виховання покликана закласти у дітей основу соціалістичного ставлення до праці та її результатів, виховати необхідні людині вольові якості, навчити необхідним практичним знанням і вмінням.

Вихователь досягає цього шляхом постановки перед дитиною завдань по самообслуговуванню, надаючи можливість працювати в побуті, в природі, працювати з різними матеріалами, займатися конструюванням, доглядати за тваринами.

Естетичне виховання передбачає розвиток у дітей здатності до естетичного переживання і потреби в ньому (підведення їх до розуміння краси навколишнього світу, мистецтва), а також розвиток естетичного самовираження.

естетичний цикл включені три самостійні частини: музика, образотворче мистецтво та художня література.

Мета музичного виховання — оптимально використовувати всі можливості і переваги музики, підтримувати інтерес дошкільнят до музичної діяльності, у відповідній формі стимулювати розвиток музичності допомогою співу, гри на музичних інструментах, музично-ритмічних рухів і слухання музики.

Образотворче мистецтво впливає на формування чуйного, уважного ставлення до навколишнього світу, природи, предметів побуту і творів мистецтва, розвиток здібності до їх естетичної оцінки.

Заняття з мистецтва спрямовані на освоєння виразних засобів, формування образотворчих умінь і навичок у малюванні, ліпленні, просторовому і площинному конструюванні, моделюванні.

Художня література повинна відповідним чином впливати на формування почуттів та уявлень дітей.

Зміст навчання у першому класі початкової школи послідовно спирається на основи виховання і навчання дітей у дитячих садах.

Популярні статті сайту з розділу «Їжа та здоров’я»
чи Можна схуднути за допомогою зеленої кави?

Далеко не всі рекламовані засоби дійсно допомагають скинути вагу, але абсолютно всі вони клянуться допомогти. Сьогодні на піку популярності знаходиться зелений кави. Що ж в ньому такого особливого і чому зелений кава стала засобом номер один для схуднення? Читати далі.

Сприяє харчова сода позбавлення від жиру?

Чого тільки не пробують бажають розлучитися з ненависними кілограмами! Чудо-дієти і чарівні обгортання, трав’яні настої та екзотичні продукти. Але чого не зробиш заради краси? У фаворі сьогодні харчова сода. Чи можна схуднути за її допомогою? Читати далі.

Можна скинути зайву вагу за допомогою імбиру?

Не так давно в якості кращого засобу боротьби із зайвою вагою підносився ананас і екстракт ананаса. Після нього оголосили панацеєю зелений чай. Тепер же прийшла черга імбиру. Чи можна схуднути за допомогою імбиру або це розбиті надії худнуть? Читати далі.

Як не поправитися взимку: секрети ідеального ваги

Влітку худнути дуже легко, адже світле сонечко кличе на прогулянку, хочеться плескатися у воді і їсти тільки стиглі овочі і фрукти з присадибної ділянки. Взимку ж ситуація зовсім в іншому напрямку: щоб компенсувати нестачу денного світла і тепла шлунок страйкує і вимагає їжі, та побільше, попитательнее. Читати далі.

Популярні статті сайту з розділу «Сонник»
Чому нам сняться пішли з життя люди?


Існує стійке переконання, що сни про померлих людей не відносяться до жанру жахів, а навпаки часто є віщими снами. У цілому ряді сонників різним родичам відводяться різні ролі. Читати далі.

Коли сняться віщі сни?


Досить ясні образи з сну справляють незабутнє враження на людину. Якщо через якийсь час події у сні втілюються наяву, то люди переконуються в тому, що сон був віщим. Читати далі.

Якщо приснився поганий сон.


Якщо приснився поганий сон, то він запам’ятовується майже всім і не виходить з голови довгий час. Часто людину лякає навіть не стільки вміст сновидіння, а його наслідки, адже більшість з нас вірить, що сни ми бачимо не марно. Читати далі.

Короткий опис статті: підготовка дітей до школі Методика підготовки дітей до школи в СРСР і ЧССР діти педагогіка школа

Джерело: Дитячий сад — база систематичної підготовки дітей до школи

Також ви можете прочитати