Педагогічна робота з профілактики мовленнєвих порушень у дітей раннього

20.02.2017

віку — Розробка діагностичного комплексу для обстеження мовленнєвого розвитку дітей раннього віку — Педагогіка — Test.ru

Педагогічна робота з профілактики мовленнєвих порушень у дітей раннього віку

Сторінка 1

Основною метою формувального етапу експерименту була розробка програми для профілактики порушень мовлення у дітей раннього віку.

Основними завданнями формувального етапу експерименту були:

1. Визначити основні напрями роботи з профілактики порушень мовлення у дітей раннього віку для вчителя-логопеда, вихователів, музичного керівника і батьків.

2. Розробити програму по профілактиці порушень мовлення у дітей раннього віку.

3. Скласти перспективне планування профілактичної роботи порушень мовлення у дітей раннього віку.

4. Апробувати програму в умовах експериментальної групи на базі МБДОУ дитячий сад комбінованого виду № 3 «Кришталевий черевичок» міста Тамбова.

З дітьми контрольної групи заняття з розвитку мовлення проводили вихователі за програмою «Дитинство».

Експериментальна програма з профілактики мовленнєвих порушень у дітей раннього віку

Пояснювальна записка.

Однією з основних цілей реалізації програми дошкільної освіти є розвиток дитячої мови. У зв’язку із збільшенням числа новонароджених, які мають вади у психофізичному розвитку роботу з профілактики порушень мовлення необхідно проводити з раннього віку.

Мета програми: профілактика порушень мовлення у дітей 2,5-3 років.

Робота за цією програмою проходила в 6 етапів. Для реалізації цієї програми нами було підібрано й адаптовано набір ігор, який складається з шести блоків: 1 блок – ігри, спрямовані на розвиток фонематичного слуху; 2 блок – ігри, спрямовані на розвиток слухового ритму; 3 блок – ігри, спрямовані на розвиток артикуляційної моторики; 4 блок – ігри, спрямовані на розвиток дрібної моторики; 5 блок – ігрові вправи, спрямовані на засвоєння морфологічних і синтаксичних правил побудови речень; 6 блок – ігрові вправи, спрямовані на формування навичок переказу.

Ігрові вправи спрямовані на профілактику мовних порушень у дітей раннього віку та підпорядковані основній меті профілактичної роботи – запобігання порушень мовлення у дошкільному віці.

Реалізація програми передбачає наявність для кожного етапу занять індивідуального наочного матеріалу (картинок), який дозволяє забезпечити:

— високу активність дітей;

— повний контроль засвоєння знань і навичок;

— більш економне використання навчального часу.

Всі заняття проводяться у формі дидактичних ігор, ігрових вправ, цікавих завдань.

Експериментальна програма передбачає залучення до профілактичну роботу вихователів та батьків з метою закріплення навичок, сформованих вчителем-логопедом та музичним керівником.

Розділ 1. Основні напрями роботи з профілактики порушень мовлення у дітей раннього віку.

Основні напрями роботи з профілактики порушень мовлення у дітей раннього віку для вчителя-логопеда.

1. Розробка комплексу ігрових вправ з профілактики мовленнєвих порушень у дітей раннього віку.

2. Розробка перспективного планування спеціальної програми ігрових вправ з профілактики порушень для дітей 2,5-3 років (строком на 3 місяці).

3. Проведення консультацій для вихователів по використанню програми ігрових вправ з профілактики мовленнєвих порушень.

4. Проведення консультацій для музичного керівника по використанню програми ігрових вправ з профілактики мовленнєвих порушень.

Короткий опис статті: заняття з розвитку мовлення для раннього віку

Джерело: Педагогічна робота з профілактики мовленнєвих порушень у дітей раннього
віку — Розробка діагностичного комплексу для обстеження мовленнєвого розвитку дітей раннього віку — Педагогіка — Test.ru

Також ви можете прочитати