Підготовка дітей до школи в дитячому саду, Навчання і виховання

18.09.2015

Навчання і виховання


Головна


Новини


Питання-відповіді


Фотогалерея


Відео

Підготовка дітей до школи в дитячому саду

Роль батьків у підготовці дітей до школи величезна: дорослі члени сім’ї виконують функції і батьків, і вихователів, і вчителів. Однак, не всі батьки в умовах відірваності від дошкільної установи можуть забезпечити повну, всебічну підготовку своєї дитини до шкільного навчання, засвоєнню шкільної програми. Як правило, діти, які не відвідували дитячий сад, показують рівень готовності до школи нижче, ніж діти, які ходили в дитячий сад, оскільки батьки «домашніх» дітей не завжди мають можливість порадитися з фахівцем і будують навчально-виховний процес за своїм розсудом, у відношенні від батьків, чиї діти відвідують дошкільні установи, готуються до школи на заняттях в дитячому саду.

Серед функцій, які виконує дитячий садок в системі народної освіти, крім всебічного розвитку дитини, велике місце займає підготовка дітей до школи. Від того, наскільки якісно і своєчасно буде підготовлений дошкільник, багато в чому залежить успішність його подальшого навчання.

Підготовка дітей до школи в дитячому саду включає в себе дві основні завдання: всебічне виховання (фізичне, розумове, моральне, естетичне) і спеціальна підготовка до засвоєння шкільних предметів.

Робота вихователя на заняттях по формуванню готовності до школи включає в себе:

1. Вироблення у дітей уявлення про заняттях як важливої діяльності для придбання знань. На основі цього уявлення у дитини виробляється активна поведінка на заняттях (ретельне виконання завдань, увагу до слів вихователя);

2. Розвиток наполегливості, відповідальності, самостійності, старанності. Їх сформованість проявляється у прагненні дитини оволодіти знаннями, вміннями, докладати для цього достатні зусилля;

3. Виховання у дошкільника досвіду діяльності в колективі і позитивного ставлення до однолітків; засвоєння способів активного впливу на однолітків як учасників спільної діяльності (вміння надати допомогу, справедливо оцінювати результати роботи однолітків, тактовно відзначати недоліки);

4. Формування у дітей навичок організованого поведінки, навчальної діяльності в умовах колективу. Наявність цих навичок має суттєвий вплив на загальний процес морального становлення особистості дитини, робить дошкільника більш самостійним у виборі занять, ігор, діяльності за інтересами.

Виховання і навчання дітей у дитячому садку носить освітній характер і враховує два напрями отримання дітьми знань і вмінь: широке спілкування дитини з дорослими і однолітками, і організований навчальний процес.

У процесі спілкування з дорослими і однолітками дитина отримує різноманітні відомості, серед яких виділяють дві групи знань і вмінь. Перша передбачає знання та вміння, якими діти можуть оволодіти в повсякденному спілкуванні. Друга категорія включає знання й уміння, що підлягають засвоєнню дітьми на заняттях. На заняттях вихователь враховує як діти засвоюють програмний матеріал, виконують завдання; перевіряє швидкість і раціональність їх дій, наявність різних умінь і, нарешті, визначає у них здатність дотримувати правильну поведінку.

Сучасні психологи (А. А. Венгер, С. П. Проскура та ін) вважають, що 80% інтелекту формується до 8 років. Такий стан висуває високі вимоги до організації виховання і навчання старших дошкільників.

Пізнавальні завдання з’єднуються з завданнями формування морально-вольових якостей і рішення їх здійснюється в тісному взаємозв’язку: пізнавальний інтерес спонукає дитину до активності, сприяє розвитку допитливості, а вміння виявляти наполегливість, старанність, впливає на якість діяльності, в результаті чого дошкільнята досить міцно засвоюють навчальний матеріал.

Ще важливо виховати в дитині допитливість, довільну увагу, потребу в самостійному пошуку відповідей на виникаючі питання. Адже дошкільник, у якого недостатньо сформований інтерес до знань, буде пасивно поводитися на уроці, йому буде важко спрямувати зусилля і волю на виконання завдань, опановувати знання, досягати позитивних результатів у навчанні.

Велике значення в підготовці дітей до школи має виховання в них якостей громадськості», уміння жити і трудиться в колективі. Тому однією з умов формування дитячих позитивних взаємин є підтримка вихователем природної потреби дітей у спілкуванні. Спілкування має носити добровільний і доброзичливий характер. Спілкування дітей — необхідний елемент підготовки до школи, а забезпечити найбільшу можливість його реалізації може в першу чергу дитячий садок.


Опублікував gouds 29.10.2009 14:52

Короткий опис статті: підготовка дітей до школи-Підготовка дітей до школи в дитячому саду Роль батьків у підготовці дітей до школи величезна: дорослі члени сім’ї виконують функції і батьків, і… дитячий сад, 1879, виховання, навчання, розвиток, діти, освітній заклад, ортопедія, корекція,лфк, масаж

Джерело: Підготовка дітей до школи в дитячому саду — Навчання і виховання

Також ви можете прочитати