Програма Підготовка дітей до школи

13.09.2015

Програма «Підготовка дітей до школи»

Програма підготовки дітей до школи

Розробник: Павлюк Олена Вікторівна, вчитель початкових класів (2008р.)

Рецензент: І. А. Кискаев, доцент кафедри загальної та соціальної педагогіки Ніжнєвартовського державного гуманітарного університету, кандидат педагогічних наук

Зміст:

1. Пояснювальна записка.

2. Зміст програми.

3. Організація освітнього процесу.

4. Використана література.

Додаток №1. Програма з математики.

Додаток №2. Програма з читання і розвитку мовлення.

Додаток №3. Програма з образотворчої діяльності (малювання, ліплення, аплікація).

Додаток №4. Робота з батьками.

Додаток №5. Карта спостереження за процесом формування особистісних особливостей дітей

Додаток №6. Карта спостережень «Інтелектуальна готовність до школи».

Додаток №7. Характеристика майбутнього першокласника, який пройшов навчання у підготовчому класі

Пояснювальна записка

Проблема готовності дитини до школи існувала завжди і розуміння її постійно уточнюється і конкретизується. Так, якщо на початку увагу вчених і педагогів — практиків було зосереджено на тому, які саме знання та навички необхідно формувати у дошкільнят, то зараз на перше місце висунуто питання про те, які умови треба створити, для того щоб забезпечити ефективне поступальний розвиток у дитини якостей шкільної зрілості.

До старшого дошкільного віку діти набувають певний кругозір, запас конкретних знань, перед ними постає проблема адаптації до умов шкільного життя. А якщо врахувати сучасні вимоги програм початкового навчання, то стає зрозумілим, що необхідна організація якісно нової підготовки дітей до школи, причому проводиться саме вчителями початкової школи та шкільними психологами.

У роботі з дошкільниками необхідно враховувати те, що розумові процеси (сприйняття, наочно-образне мислення, продуктивну уяву та ін), що визначають готовність дітей до школи, повинні формуватися у властивих для них звичних видах діяльності: грі, малюванні, конструюванні, які дозволяють дітям відчути себе активними, самостійними, здатними вирішувати постійно ускладнюються завдання і швидко адаптуватися до школи, до навчальної діяльності.

Дана програма являє собою систему підготовки, основою якої є інтегрований курс, що поєднує всі основні напрямки, розвивають необхідні якості, навички, стимулюють пізнавальні інтереси, а головне, всі заняття проходять «по-справжньому» — в школі, в класі, формуючи таким чином шкільні, але ще дитячі відносини.

Цілі програми:

1. забезпечення для всіх п’яти — шестирічних дітей мікрорайону школи, не отримали можливості розвитку і виховання в дитячому садку, можливостями єдиного старту для навчання в школі;

2. формування у дітей якостей шкільної зрілості (шкільно-значущих функцій), для успішного засвоєння навчальних програм початкової загальної освіти I ступеня;

3. надання допомоги батькам кваліфікованої підготовки дитини до школи.

Завдання:

1. організувати діагностування якостей шкільної зрілості, знань і умінь дітей;

2. організувати для дітей освітній процес в школі, в денний час, з урахуванням можливостей віку та індивідуальних особливостей;

3. сформувати емоційно-позитивне ставлення дітей до школи, бажання вчитися;

4. організувати комплексну діяльність педагога, психолога та логопеда в освітньому процесі;

5. створити умови, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я дітей;

6. організувати процес спілкування дітей один з одним, сприяючи доброзичливому відношенню до сверстн икам;

7. провести роботу по формуванню здатності підпорядковувати ся правилам і вимогам дорослого.

Основні принципи (правила) роботи педагогів при реалізації програми:

· повага до дитини, до процесу і результатів його діяльності в поєднанні з розумною вимогливістю;

· комплексний підхід при розробці занять;

· систематичність і послідовність занять;

· варіативність змісту і форм приведення занять;

· наочність;

· адекватність вимог і навантажень, що пред’являються до дитини в процесі занять;

· поступовість (послідовність) і систематичність в освоєнні і формуванні шкільно-значущих функцій, слідування від простих і доступних знань до більш складним, комплексним;

· індивідуалізація темпу роботи — перехід до нового етапу навчання лише після повного засвоєння матеріалу попереднього етапу;

· повторність (циклічність повторення) матеріалу, що дозволяє формувати і закріплювати механізми реалізації функції.

У процесі реалізації програми діти навчаються точно і ясно висловлювати свої думки, розкриваються їх творчі здібності, розвивається інтерес і увага до слова, до його емоційної забарвленням, формується бережливе ставлення дітей до природи. В ході занять дітям прищеплюються відповідальне ставлення до навчального праці.

Програма передбачає створення навколо дитини позитивної емоційної атмосфери (комфортного освітнього середовища), що сприяє розкріпаченню дітей, активізуючою їх творчий потенціал.

Найважливішою частиною програми є вивчення динаміки розвитку дитини, дослідження рівня його функціональної готовності до навчання у школі. На це спрямовані заняття педагога-психолога, а також його консультаційна робота з батьками майбутніх першокласників.

У ході індивідуального логопедичного обстеження виявляються особливості поведінки і основні відхилення або порушення мовлення дитини. П o його результатами планується робота щодо усунення тих чи інших мовленнєвих порушень.

Результати діагностики заносяться в «Психолого-педагогічну картку» учня. В ході роботи виявляються діти, які недостатньо готові до шкільного навчання, а також ті, які потребують додаткових заняттях, спрямованих на профілактику шкільної дезадаптації і неуспішності. Для таких дітей складається індивідуальна програма розвитку, даються необхідні рекомендації батькам.

Основна дидактична ідея — розвиток пізнавальних процесів у дітей буде більш активним і ефективним, якщо воно здійснюється в процесі навчальної діяльності дитини, що здійснюється спеціальним підбором і структуруванням завдань, формою їх подання, доступній і цікавій для дітей цього віку.

Серед методів. використовуються в період підготовки дітей до школи використовуються практичний метод, метод дидактичних ігор, метод моделювання. Ці методи використовуються в різному поєднанні один з одним, при цьому провідним залишається практичний метод, що дозволяє дітям засвоювати та осмислювати матеріал, проводячи експерименти, спостереження, виконуючи дії з предметами, моделями геометричних фігур, замальовуючи, розфарбовуючи і т.п.

Велика увага приділяється формуванню вмінь спілкуватися з викладачем (вчителем), з іншими дітьми, працювати в одному ритмі з усіма, коли це необхідно, працювати з лічильним і геометричним матеріалом, користуватися зошитом з друкованою основою і ін

Використання спеціально відібраного змісту навчання та методів роботи з ним допоможе і дозволить наблизити загальне розвиток дітей на рівень, необхідний для успішного вивчення програмного матеріалу початкової школи.

Організація освітнього процесу

Програма розрахована на дітей старшого дошкільного віку (від 5,5 до 7 років), не охоплених дошкільною освітою.

протягом вересня-жовтня триває підготовчий етап, а безпосередньо заняття проводяться по суботах, починаючи з першої суботи листопада (4 уроки по 30 хвилин). Заняття завершуються в кінці травня. Після проходження половини занять, проводиться проміжне батьківські збори з метою отримання зворотного зв’язку, коригуються заняття, організовуються консультації для батьків з метою формування позитивної мотивації навчання у дітей. На цьому ж зібранні батькам лунають показники готовності дітей до навчання в школі. В кінці навчання проводиться вторинна діагностика дітей, і на завершальному етапі роботи складається зведена таблиця результатів дошкільної підготовки.

Враховуючи, що ефективність освітнього процесу у групах короткотривалого перебування залежить від підбору та поєднання різних видів діяльності та форм їх організації, кілька годин дня, заповнених різноманітними справами в групі однолітків, будуть використані для формування у дітей цілісного способу життя старшого дошкільника.

Саме в цьому образі життя полягає відмінність підготовчих груп для старших дошкільнят від груп короткочасного перебування, що створюються при школах, де освітній процес будується як проста сума, калейдоскоп швидко змінюють один одного навчальних занять (за типом шкільних уроків, тільки менш тривалих), тобто як школа для дошкільнят.

Для дітей, які приходять раз в тиждень на два-три години, освітній процес організовується максимально компактно, так, щоб в умовах обмеженого часу не випустити з уваги жодного важливого напрямку розвитку дитини.

У порівнянні з традиційними програмами дитячого саду, з повним днем перебування, дана програма не включає в вигляді самостійних розділів заняття з ознайомлення з художньою літературою та розвитку мови.

Сприйняття художньої літератури має велике розвиваюче значення для дитини. Однак у зв’язку з дефіцитом часу і прерывистостью освітнього процесу у групах короткотривалого перебування немає можливості читати великі художні твори (читання авторських казок, повістей з продовженням), які необхідні старшому дошкільнику. Ця робота передається батькам (з відповідними рекомендаціями та поясненням її необхідності та важливості).

Розвиток мови також не виділено спеціальний розділ, але здійснюється в процесі всіх занять, що будуються в невимушеній формі, яка сприяє активізації мовлення та мовленнєвого спілкування. Займаючись математикою, дослідницькою роботою, діти практикуються в міркуванні; в процесі малювання, у грі активно розгортається комментирующая і оповідна мова. Розмовна практика забезпечується у вільній діяльності, в ситуаціях групового спілкування, на всіх заняттях.

Одночасно організується робота по психологічному супроводу дітей, яка реалізується психологом школи.

Зусилля психолога в рамках такої програми спрямовані на:

· регулярне систематичне проведення психологічних занять, орієнтованих на розкриття, адаптацію та інтеграцію індивідуальності дитини в умовах групи розвитку;

· інформування, консультування батьків і педагогів з питань розвитку дітей, їх активності, успіхів на психологічних заняттях;

· залучення до розвиваючу роботу батьків і вчителів в якості учасників психологічних занять;

· проведення для дорослих спеціальних практикумів, лекцій, семінарів, відповідних тематиці і цілям психологічних занять;

· вивчення динаміки розвитку дітей, як щодо функціонального дозрівання психіки, так і в плані спеціальних розвиваються, розкриваються якостей особистості.

Шановні колеги! Якщо Вас зацікавила дана програма, і ви бажаєте ознайомитися з нею цілком або задати питання по цій темі, то можете відправити повідомлення з Вашим проханням на мою електронну адресу

Короткий опис статті: підготовка до школи

Джерело: Програма «Підготовка дітей до школи»

Також ви можете прочитати