Програма: підготовка до школи дитини 5-6 років

11.10.2015

Підготовка до школи дитини 5-6 років

Головною метою програми підготовки до школи є всебічний розвиток дитини: формування мотивації навчання, розвиток мислення, фантазії, творчих здібностей, збільшення обсягу пам’яті, розвиток уваги, мовлення і вміння аргументувати свої висловлювання, формування загальнонавчальних умінь і навичок

Основні завдання програми підготовки до школи:

Розвиток вищих психічних функцій і пізнавальних процесів: уваги, сприйняття, мислення, пам’яті, уяви, довільної поведінки, спостережливості, кмітливості, фантазії (методики М. Ільїної, Л. Парамонової, Н.Головньової).

 • Навчання грамоті. Знайомство з поняттями: звук, буква, склад, слово, речення. Складання схем. Читання слів. Навчання елементам листи (методики Н.А.Зайцева, Л. А. Костаревой).

  Розвиток фонематичного слуху, аналізу і синтезу слів.

 • Розвиток мовлення: розширення словникового запасу, збагачення активного словника, формування правильного звуковимови, звукової культури мовлення. Вміння складати найпростіші, але цікаві за смислового навантаження та змісту розповіді, граматично й фонетично правильно будувати фрази, композиційно оформляти їх зміст. Для цього використовуються лінгвістичні ігри, спрямовані на розвиток різних видів мовленнєвої активності (діалогічної, монологічної, письмовій), а також різних лексичних і граматичних вправ, малих фольклорних форм (загадки, прислів’я, приказки тощо). (Методика О. А. Белобрыкиной.)

  Розвиток елементарних математичних уявлень (кількісний і порядковий рахунок, співвідношення предметів, цифри, склад числа, арифметичні дії, тимчасові характеристики тощо). (Методика Л. Р. Петерсон.)

 • Розвиток дрібної моторики рук з використанням ритмічної і пальчикової гімнастики. Робота з ножицями, пластиліном, обведення, штрихування, ігри з олівцем, крупою, намистом, горіхами, ігри з лічильними паличками і т. п. (методики Л. Савіної, А. Білої, Ст. Мирясовой).

  Розвиток изодеятельности. Малювання (фарбами, олівцями, крейдою, свічкою, газетою на мокрому папері і т.д.), конструювання, ліплення, аплікація (тканина, папір, з допомогою різних круп), орігамі.

 • Фізичний розвиток дитини — просторова координація рухів, тілесна спритність, розвиток гнучкості, пластичності. З цією метою підібрані рухливі ігри на спритність, швидкість та командну злагодженість, а також винахідницькі і творчі ігри, які розвивають мислення, гостроту уваги, пам’ять і кмітливість. Імітаційні вправи та оздоровча гімнастика.

  Казкотерапія — введення дитини з його допитливістю і фантазією в навколишній світ через казкові історії, дивовижні і красиві. Казки — це не тільки можливість розбудити уяву дитини і розвинути його розумові здібності. Це — можливість допомогти маленькій людині адаптуватися до життя. Відтворюючи життєві ситуації в казці, зіштовхуючи героїв з проблемами і труднощами, вирішуючи конфлікти, дитина пом’якшує внутрішнє психічне напруження, набуває віру в себе і почуття захищеності.

 • Формування особистості дитини-дошкільника: вивчення потреб та індивідуальних особливостей, поведінки дитини, міжособистісні взаємовідносини з однолітками і дорослими.

  Розвиток уяви і творчих здібностей (використання методик ТРИЗ — теорії рішення винахідницьких завдань, РТВ — розвитку творчої уяви).

  Основними компонентами шкільної зрілості є:

  • особистісна готовність,
  • інтелектуальна готовність,
  • фізична готовність.

  Особистісна готовність включає у собі: мотивацію до навчання, уміння спілкуватися з однолітками й дорослими, сформованість адекватної самооцінки й уміння володіти собою (довільність поведінки).

  Мотивація до навчання. Знання тоді засвоюються міцно, коли вони добуті самостійно. Те, що дитині повідомляють, може пройти повз її свідомості, але те, про що вона здогадалася сама, її власне відкриття, залишається в пам’яті назавжди. Заняття повинні проводитися в ігровій, захоплюючій формі з використанням практичних завдань і творчих вправ. Таким чином, у дитини формується пізнавальний інтерес, бажання вчитися.

  Самооцінка. Неодмінний супутник освоєння нового — помилки. Уникнути їх не можна, коли навчаєшся. Тому важливо сформувати в дитини правильне відношення до власних невдач, навчити її не боятися помилок, вселити в нього впевненість у тому, що будь-яка нова справа їй по плечу. Доброзичлива атмосфера на заняттях, спеціальні прийоми сприяють формуванню в дошкільнят правильного ставлення до помилок, розвивають впевненість у собі, допомагають перебороти страх виконати завдання невірно.

  Довільність поведінки — уміння підкоряти власній волі безпосередні бажання. Дитині важко звикнути до шкільного життя, якщо вона не вміє володіти собою. Адже їй потрібно буде вчасно прийти на урок, сидіти в класі відведений час, піднімати руку, щоб відповістити на запитання вчителя, виконувати завдання в той час, коли, можливо, хочеться пограти або помріяти. Прийом самоконтролю, ігри із правилами сприяють розвитку в дітей уміння контролювати свою поведінку.

  Пізнавальні процеси: увага, сприйняття, пам’ять, мислення та уяву — основа інтелекту. Недорозвинення хоча б одного психічного процесу призводить до зниження рівня загального інтелектуального розвитку дитини, ускладнює процес отримання знань. Перехід до нової — навчальної — діяльності стане легким, якщо дошкільник озброєний «відточеними» інструментами пізнання. Тому в плани наших занять включені ігри, розвиваючі довільне увагу, зорову та слухову пам’ять, опосередковане запам’ятовування, цілісність сприйняття, словесно-логічного і наочно-образне мислення, фантазію і уяву.

  На заняттях у дітей формуються елементи пізнавальної діяльності: основні розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація), вміння планувати, здійснювати самоконтроль і самооцінку, здатність до саморегуляції поведінки.

  Читання і розвиток мовлення. Всім відомо, що програма початкових класів школи складна й об’ємна, початкового навчання читання в першому класі відведено недостатня кількість годин. У букварний період першокласники не встигають відпрацювати навички читання, а в другому півріччі їм вже доводиться прочитувати в підручниках об’ємні тексти. Дітям, які не вміють читати до школи, зробити це надзвичайно складно. Тому важливо навчити дитину плавному послоговому читання ще до надходження в школу.

  Розвиток мовлення і початкове навчання читання на основі програми «Від звуку до букви» Е. В. Колесникової. Робота в індивідуальних зошитах допомагає дитині ефективніше засвоїти навчальний матеріал. Використання ігор, художнього слова, загадок, скоромовок, творчих завдань сприяє розвитку всіх сторін мовлення: звуковий культури мови, словникового запасу, граматики і зв’язного мовлення.

  Частиною фізичної готовності до школи поряд із загальним здоров’ям і фізичним розвитком є м’язова зрілість кистей рук.

  Розвинена дрібна моторика сприяє успішному розвитку мовлення, так як мовний центр і центр, відповідальний за координацію рухів пальців рук, знаходяться в корі головного мозку поруч і роблять один на одного взаємний вплив.

  Такі види діяльності, як малювання, аплікація, ліплення, а також графічні завдання, пальчикові ігри, фізкультхвилинки підготують дошкільників до оволодіння складними навичками — листом.

  Короткий опис статті: підготовка до школи Особливості та методи підготовки дитини до школи від 5 годо до 6 років

  Джерело: Програма: підготовка до школи дитини 5-6 років

 • Також ви можете прочитати