Програма підготовки дошкільнят до школи Джерельце

05.11.2015

Програма підготовки дошкільнят до школи «Джерело»

Авторська програма

Проблема підготовки дітей до школи, незважаючи на свою вивченість, як і раніше залишається актуальною. Розуміння проблеми підготовки дітей до школи постійно уточнюється і конкретизується. Так, якщо спочатку увага науковців і педагогів зосереджена на тому, які саме знання та навички необхідно давати дошкільнятам, то зараз на перше помста висунуто питання про те, які умови треба створити для того, щоб забезпечити ефективне поступальний розвиток дитини, його успішне навчання і виховання.

Вивчивши питання теорії щодо обговорюваної проблеми, я виділила найбільш прийнятні для розвитку нашої школи основоположні ідеї:

 • створення умов для сприятливої адаптації до шкільного навчання;
 • формування пізнавальної і рухової активності й навчальної мотивації дітей;
 • розвиток комплексу показників функціонального розвитку, які необхідні для успішного навчання в школі. Це організація уваги, мислення, мови, пам’яті, зорового і слухового сприйняття, розвиток дрібної моторики;
 • формування психологічної готовності до школи.

У пропонованій програмі я зробила спробу об’єднати кілька завдань по підготовці дітей до школи.

Заняття спрямовані на розвиток пізнавальної активності, інтелекту, емоційно-вольової та комунікативної сфер діяльності.

Розвиваючі заняття проходять з елементами тренінгу на відміну від звичайних занять. Підбираючи матеріал, я орієнтувалася на оптимальне поєднання ігор і вправ, направлених на розвиток дрібної моторики та мовлення, елементарних математичних уявлень, пізнавальних процесів творчого мислення.

Мета програми: розвиток пізнавально-інтелектуальної, емоційно-вольової та комунікативної сфер особистості дитини, дозволяє йому надалі адаптуватися до нових умов і успішно оволодіти шкільною програмою.

Завдання:

 • зняття психологічного стресу перед школою;
 • розвиток допитливості як основи пізнавальної активності;
 • розвиток інтелекту, творчої уяви;
 • формування вміння спілкуватися з дорослими і однолітками.

Викладена програма представляє систему взаємопов’язаних занять, збудованих в певній логіці, спрямованих на формування у дошкільнят необхідного рівня психологічної готовності до школи, спілкування з однолітками і педагогами, мотиваційної готовності до школи. У програму включено цикл з 16 занять (кожне з яких складається з трьох блоків по 15-20 хвилин) і додатковий набір вправ, який може бути використаний у подальшій роботі.

Форми і режим занять: протягом кількох місяців 1 раз на тиждень діти відвідують 1 вступне та 15 основних занять. Кожне заняття складається з багатофункціональних завдань, що дозволяють вирішувати кілька завдань.

Структура заняття:

 • Ритуал вітання
 • Розминка
 • Рефлексія минулого заняття
 • Основний зміст
 • Рефлексія минулого заняття
 • Ритуал прощання

Кожне заняття включає динамічні паузи, проведення пальчикової гімнастики.

Заняття проводяться по суботах. Після завершення занять батькам лунають показники готовності дітей до навчання в школі

Для проведення занять кожній дитині необхідний зошит в клітку, простий та кольорові олівці, для вчителя – демонстраційний і роздатковий матеріал.

Очікувані результати і способи їх перевірки:

На початковому етапі в ході зустрічі з педагогом-психологом ДНЗ «Зірочка» Швалевой А. А. використовую додатково до портрету кожної дитини інформацію про підсумковому психологічному обстеженні дітей на предмет готовності дитини до школи.

Після половини занять я проводжу проміжне батьківські збори з метою отримання зворотного зв’язку, коригую заняття, організовую консультацію для батьків з метою формування позитивного мотиву учіння у дітей. На цьому зібранні батькам лунають показники готовності дітей до навчання в школі.

У кінці підготовки проводиться вторинна діагностика дітей, і на завершальному етапі складається зведена таблиця результатів навчання. Досвід показує, що у дітей поліпшується увагу, пам’ять, логічне мислення, зорово-моторна координація. Вони звикають до школи, до вчителя, дізнаються правила роботи в групі. Адаптаційний період, про який так багато зараз говорять, у наших малюків проходить значно м’якше і дозволяє зняти проблеми входження в умови школи майбутнього першокласника.

Курс занять використовується перший рік. Результати контрольних зрізів дають позитивну динаміку по спостережуваних параметрів готовності дітей до школи (за методикою «Графічний диктант» Д. Б. Ельконіна, за методикою «Визначення мотивів навчання старших школярів» М. Р. Гінзбург, за методикою «Бесіди про школу» Т. А. Нєжнової, за методикою раннього прогнозування шкільних труднощів у дітей 6 – 7 років М. М. Безруких, «Діагностика готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі» К. Е. Журової, Е. Е. Кочурова, М. І. Кузнєцової).

Хочеться відзначити, що, провчившись у школі, вересень процес адаптації пройшов успішно.

Програма підготовки дітей до школи забезпечує наступність у дошкільній і початковій освіті, психологічно готує до початку навчання.

Розділи програми:

1. Вступне заняття

Мета: встановити атмосферу взаємної довіри між учителем і дітьми, викликати інтерес до занять, налаштувати дітей на пізнавальну активність.

Вправи:

 • Подорож по школі з казковою Феєю.
 • Знайомство з вчителем.
 • «Це я».
 • Ігри: «Мій портрет. Дозвольте відрекомендуватися».

Матеріали: м’яч, аркуш паперу, кольорові олівці, музичний супровід.

2. Розвиток пізнавальних процесів, рухової активності та особистісної сфери

Цілі:

 • формування загальноінтелектуального умінь (операційного аналізу, порівняння, узагальнення, виділення істотних ознак);
 • зняття характерних для адаптаційного періоду, тривожності, боязкості, агресивно-захисних реакцій;
 • формування навчальних мотивів, адекватної самооцінки;
 • розвиток уваги, пам’яті, просторового сприйняття, дрібної моторики руки, комунікативних здібностей.

Ігри та вправи [Андрющенко Т. Ю. Карабекова Н.В. Корекційно-розвиваючі ігри для молодших школярів. – Волгоград, 1993] (див. Додаток 2:

 • «Жива сторінка», «Говори навпаки», «Третій зайвий», «Назви одним словом», «Однина і множина», «Магазин», «Четвертий зайвий», «Якої фігури не стало» та ін.
 • «Піктограми», «Розрізні листівки», «Закінчи фразу», «Жива сторінка» та ін [Біла А. Е. Пальчикові ігри для розвитку мовлення дошкільнят: посіб. для батьків і педагогів/А. Е. Біла, в. І. Мирясова. – М. АСТ: Астрель: Профиздат, 2007.]
 • «Моя сім’я», «Моє місто», «Пори року», «Хто ким буде?» та ін (див. Додаток 4 )
 • Вправи на розвиток дрібної моторики «Розминка», «Пустун», «Зайчик», «Черепашка», «Сонце», «Дощик», «Кулак – ребро – долоню» та ін
 • Графічні диктанти (див. Додаток 1 )
 • Комплекс загальнорозвиваючих вправ, фізкультурних розваг та рухливих ігор [Нікітін Б. П. Розвиваючі ігри. – М. Знання, 1994.] (див. Додаток 3 )
 • Малювання на тему «Школа моєї мрії», «Мій настрій»
 • Екскурсія по школі, по місту.
 • Перегляд мультфільмів «12 місяців», «Мауглі», «Чебурашка йде до школи».

Матеріали: дидактичний (роздатковий матеріал, макети, зошит в клітку, простий та кольорові олівці, музичний супровід.

3. Заключне заняття

Цілі:

 • підведення підсумків;
 • зміцнити в дітях віру в свої сили і можливості;
 • показати дітям перспективи їх подальшого розвитку та успіхів;

Діти виконують улюблені вправи, малюють колективний портрет «Чарівний світ».

Тематичний план

Короткий опис статті: підготовка до школи Програма являє собою цікаві варіанти підготовки першокласників до навчання на основі практичного досвіду з урахуванням сучасних вимог для програм початкового навчання. Заняття побудовані на принципах розвиваючого навчання; зміст і методи відповідають закономірностям розвитку дітей і орієнтовані не лише на отримання знань і навичок, але і, в першу чергу, на створення умов для сприятливої адаптації до шкільного навчання, на формування психологічної готовності до шкільного» спілкування з однолітками і вчителями. Особливу цінність являє собою розгорнутий практичний курс занять, з текстами і коментарем дидактичних вправ, завдань, ігор з формування пізнавальної і рухової активності й навчальної мотивації, розвитку психофізіологічних процесів (запам’ятовування, увагу, просторове орієнтування, сенсомоторика та ін), навичок спілкування та мовленнєвої діяльності дітей. Програма призначена широкому колу педагогічних кадрів – вихователям, методистам, логопедам дитячих садків, учителям початкових класів; може бути корисна батькам, студентам педагогічних навчальних закладів.

Джерело: Програма підготовки дошкільнят до школи «Джерело»

Також ви можете прочитати