Програма розвитку Державного закладу освіти «Озаричская середня школа. на

20.02.2017

Програма розвитку Державного закладу освіти «Озаричская середня школа» на 2015-2020 роки.

ГУО «Озаричская середня школа»

Програма розвитку Державного закладу освіти «Озаричская середня школа» на 2015-2020 роки

Програма розвитку

Державного закладу освіти «Озаричская середня школа» на 2015-2020 роки

Розглянута і схвалена на педагогічній раді закладу освіти

Протокол №5 від 31.03.2015

Програма розвитку Державного закладу освіти «Озаричская середня школа» на 2015-2020 роки

Завдання

  1. Забезпечити доступність та якість освітніх послуг в закладі освіти, продовживши роботу в рамках реалізації Кодексу Республіки Білорусь про освіту

через:

— підвищення якості знань учнів до 80%;

— максимальне використання можливостей факультативів, стимулюючих занять для підвищення результативності роботи з учнями, що мають високий ступінь мотивації навчальної діяльності;

— прискорення темпів інформатизації, реалізація заходів щодо створення високотехнологічної освітнього середовища;

— створення умов для задоволення запитів та інтересів учнів та їх законних представників через ефективну роботу навчального закладу в 6-й шкільний день.

2. Забезпечити методичний супровід освоєння педагогами оновленого змісту освіти.

3.Забезпечення спрямованості педагогічної діяльності на створення умов індивідуального розвитку та здобуття освіти відповідного потенціалу, нахилам та інтересам учнів через особистісно-орієнтований підхід у навчанні.

4. Формування цивільно — патріотичної свідомості, ідейно — моральної позиції учнів через діяльність громадських організацій та об’єднань, розвиток естетичного виховання.

5. Підвищення ефективності роботи педагогічного колективу, соціально — психологічної служби з метою створення умов для соціалізації, саморозвитку і самореалізації особистості, оволодіння нею цінностями та навичками здорового способу життя.

6. Вибір оптимальних шляхів співпраці педагогічного колективу з родиною і всіма інститутами суспільства.

7. Підвищення ролі школи в соціалізації учнів, їх самовизначення щодо майбутньої професії.

Короткий опис статті: програма підготовки дітей до школи щаблі

Джерело:

Програма розвитку Державного закладу освіти «Озаричская середня школа» на 2015-2020 роки.

ГУО «Озаричская середня школа»

Також ви можете прочитати