Програма занять Розвиток інтелектуальних здібностей дитини (10-14 років

12.07.2015

Пошук

Корекційна робота психолога в школі — Корекційно-розвивальні заняття

1). Пояснювальна записка програми занять « Розвиток інтелектуальних здібностей дитини» (молодший підлітковий вік 10-14 років).

Найбільш чутливий період для розвитку інтелектуальних здібностей дітей – вік від 3 до 8 років. До кінця підліткового періоду ( до 15 років) завершується розвиток інтелектуальних здібностей людини. Якщо з якихось причин з дитиною не проводилися заняття, спрямовані на розвиток пам’яті, мислення, сприйняття, уваги в дошкільному і молодшому шкільному віці, то це ще не пізно зробити в підлітковому віці.

Здібності розвиваються в діяльності, і для розвитку здібностей потрібна висока пізнавальна активність підлітків. Причому не будь-яка діяльність розвиває здібності, а тільки емоційно приємна.

Тренінги уваги, сприйняття, мислення, пам’яті сприяють також розвиткові всіх особистісних якостей підлітків. Вони отримують навички групової роботи, де важлива здатність почути іншого, зрозуміти його задум, т.е. відбувається розвиток комунікативних здібностей.

Мета програми. позитивна зміна в інтелектуальному розвитку підлітка ( розвиток пам’яті, мислення, сприйняття, уваги, та ін).

Завдання програми. 1. Підтримати високий рівень інтересу і пізнавальної активності у підлітка,

2. розвиток логічного мислення, уваги, смислової пам’яті,

3. розвиток пізнавальних здібностей, що дозволить підліткам більш успішно засвоювати матеріал програми середньої школи.

Форми роботи. — групові заняття по 45-60 хвилин (1-2 рази в тиждень),

-тренінги уваги, пам’яті та інших розумових операцій,

  1. діагностика,
  2. індивідуальне консультування підлітків, батьків і вчителів за запитами.

Групи для занять формуються за бажанням підлітків, запитом вчителів і батьків. На початку занять проводиться діагностика здібностей дітей.

«Діагностика інтелектуальних здібностей

дітей 10-14 років».

Мета діагностики:

  1. Виявити рівень інтелектуальних здібностей (рівень уваги, пам’яті, креативності, мислення, та ін. ).
  2. Сформувати групи для розвиваючих занять з підлітками з метою поліпшення інтелектуальних здібностей.

3)Підтримати високий рівень інтересу до пізнавальної активності .

Використані методики:

1 .«Графічний диктант».

Мета: визначення рівня розвитку довільної сфери дитини, вивчення можливостей в області перцептивної і моторної організації простору.

2. « Образна пам’ять»

Мета: дослідження короткочасної пам’яті ( як обсягу пам’яті – образ ( зображення предмета, геометричну фігуру, символ)).

3. «Інтелектуальні навички».

Мета: дослідити цілісні дії, що сформувалися в результаті вправ, які характеризуються високим ступенем освоєності та відсутністю поелементної свідомої регуляції.

4. Дослідження креативності .

Мета: вивчення творчих досягнень, вміння по-різному використовувати інформацію.

Мета: Визначити обсяг уваги і його концентрацію.

У заключній частині занять проводиться повторна діагностика, дані інтерпретуються та складаються підсумкові порівняльні таблиці, оформляються висновки. Результати видаються вчителям, завучам, батькам і дітям пояснюються.

2 ). Тематичний план-програма « Розвиток інтелектуальних здібностей дитини» (молодший підлітковий вік 10-14 років),34 години/рік.

Короткий опис статті: розвиваючі заняття для дітей Програма занять Розвиток інтелектуальних здібностей дитини (молодший підлітковий вік 10-14 років). заняття, здібності

Джерело: Програма занять «Розвиток інтелектуальних здібностей дитини» (10-14 років)

Також ви можете прочитати