Ріст і розвиток організму дітей і підлітків, конспекти лекцій, 2dip.ru

20.02.2017

Ріст і розвиток організму дітей та підлітків

Зростання – збільшення довжини, об’єму і маси тіла дітей і підлітків. Зростання здійснюється за рахунок процесів гіперплазії – збільшення числа клітин та кількості складових їх органічних молекул, а також за рахунок гіпертрофії – збільшення розмірів клітин.

Процеси гіперплазії найбільш інтенсивно протікають у період внутрішньоутробного розвитку і менш інтенсивно після народження. В постнатальний період деякі клітини втрачають здатність до поділу. Так, утворення нових м’язових клітин можливо тільки перші 4 місяці після народження. Подальше збільшення маси і об’єму м’язової тканини відбувається в основному за рахунок утворення величезної кількості нервових відростків і синаптичних контактів.

Розвиток – якісні зміни, які полягають в ускладненні будови і функцій всіх тканин і органів і процесів їх регуляції.

Ріст і розвиток організму протікають нерівномірно – гетерохронно. У неодночасність росту й розвитку окремих систем лежить біологічна доцільність. В першу чергу, розвиваються життєво необхідні органи, які забезпечують адаптацію до конкретних умов зовнішнього середовища і виживання організму. Дана концепція прискореного і виборчого розвитку окремих структур висунута вітчизняним фізіологом П. Анохіним. так, мозок плоду інтенсивно розвивається на 2-10 тижні вагітності, серце – на 3-7, травні органи – на 11-12. Якщо вибірковість розвитку порушена, то плід виявляється нежиттєздатним.

Нерівномірність зростання і розвитку спостерігається і після народження. Так, до моменту народження у дитини відносно добре розвинені м’язи губ, язика, щік, що забезпечують йому процеси смоктання. Організм дитини здійснює процеси газообміну з зовнішнім середовищем, процеси терморегуляції, добре функціонує серцево-судинна система. В той же час слабко розвинені м’язи тулуба, дитина перші місяці не в змозі тримати вертикально голову. Функціонально не зрілі багато зони кори великих півкуль. Проходить небагато часу і високими темпами починає розвиватись нервова система, збільшується маса головного мозку, зростає можливість формування умовних рефлексів і т. д. Після 5 років темпи розвитку нервової системи знижуються і переважний розвиток набуває інша система і так до тих пір, поки організм не досягне певної функціональної зрілості.

Виходячи з нерівномірного темпу росту і розвитку організму, весь етап досягнення функціональної зрілості умовно ділять на декілька вікових періодів. Існують різні схеми вікової періодизації, але при вихованні дітей і підлітків доцільно користуватися схемою, запропонованою на Міжнародному симпозіумі з вікової фізіології в 1965 році.

Відразу після народження настає період, званий періодом новонародженості(1-10 днів).Підставою для цього виділення служить той факт, що в цей час має місце вигодовування дитини молозивом протягом 8-10 днів.

груднойпериод триває до року. Початок цього періоду пов’язано з переходом до харчування «зрілим» молоком. Під час грудного періоду спостерігається найбільша інтенсивність росту у порівнянні з усіма іншими періодами життя. Довжина тіла збільшується від народження до року в 1,5 рази, а маса тіла – в 3 рази. З 6 міс. починають прорізуватися молочні зуби. У 1-й міс. дитина починає усміхатися у відповідь на звернення до нього дорослих, в 6 міс. намагається повзати рачки, у 8 – робить спроби ходити, до року дитина зазвичай ходить.

Період раннього детствадлится від 1 року до 4 років. Наприкінці другого року життя закінчується прорізування зубів. Після 2 років абсолютні та відносні величини річних приростів розмірів тіла швидко зменшуються.

З 4 років починається період першого дитинства,який закінчується в 7 років. Починаючи з 6 років з’являються перші постійні зуби: перший моляр і медіальний різець на нижній щелепі. Вік від 1 року до 7 років називають також періодом нейтрального дитинства, оскільки хлопчики та дівчатка майже не відрізняються один від одного розмірами і формою тіла.

Період другого детствадлится у хлопчиків з 8 до 12 років, у дівчаток – з 8 до 11 років. У цей період виявляються статеві відмінності в розмірах і формі тіла, а також починається посилений ріст тіла в довжину. Темпи росту у дівчаток вище, ніж у хлопчиків, так як статеве дозрівання у дівчаток починається в середньому на два роки раніше. Посилення секреції статевих гормонів (особливо у дівчаток) обумовлює розвиток вторинних статевих ознак.

Наступний період – підлітковий– називається також періодом статевого дозрівання, або пубертатным періодом. Він триває у хлопчиків з 13 до 16 років, у дівчаток – з 12 до 15 років. У цей час спостерігається подальше збільшення швидкостей росту – пубертатний стрибок, що стосується всіх розмірів тіла. Найбільші прибавки в довжині тіла у дівчаток мають місце між 11 і 12 роками, за масою тіла – між 12 і 13 роками. У хлопчиків збільшення в довжині спостерігається між 13 і 14 роками, а прибавка в масі тіла – між 14 і 15 роками. У підлітковий період відбувається інтенсивне статеве дозрівання хлопчиків. У хлопчиків у порівнянні з дівчатками, більш тривалий пубертатний період і сильніше виражений пубертатний стрибок росту.

Юнацький возрастпродолжается у юнаків від 18 до 21 року, а у дівчат – від 17 до 20 років. У цей період в основному закінчуються процес росту і формування організму і всі основні розмірні ознаки тіла досягають дефінітивною (остаточної) величини.

Взрелом віці, який триває у чоловіків від 22 до 60 років, а у жінок від 21 до 55 років,форма і будова тіла змінюються мало. Між 30 і 50 роками довжина тіла залишається постійною, а потім починає зменшуватися.

В літньому(чоловіки – 61-74 роки, жінки – 56-74 роки)і старечому(75-90 років)возрастепроисходят поступові инволютивные зміни організму. Виділяють ще один віковий період – довгожительство (понад 90 років).

Будь-яка вікова група для окремо взятої дитини досить умовна. Так як ріст і розвиток мають індивідуальні особливості, тобто та чи інша фаза з’являються раніше чи пізніше в порівнянні з середніми показниками для популяції. Зустрічаються діти, індивідуальне розвиток яких значно випереджає хронологічний (паспортний) вік. У зв’язку з цим необхідно конкретизувати поняття «вік дитини», маючи на увазі хронологічний або біологічний вік.

Хронологічний – це кількість прожитих років від народження до моменту обстеження. Хронологічний вік має чітку часову межу (день, місяць, рік). Біологічний вік є також функцією часу, але визначається сукупністю морфофункціональних особливостей організму. Різниця між хронологічним і біологічним віком може досягати 5 років.

У процесі формування організму як цілісної системи виділяють вікові періоди, які характеризуються інтенсивним ростом, що змінюються потім роками з мінімальною збільшенням довжини тіла. Так, найбільше збільшення довжини тіла відзначається в перший рік життя (20-25 см) і в період статевого дозрівання (8-10 см). Між цими віками надбавки в довжині тіла складають в середньому 4-6 див. Припинення процесів росту у дівчаток відбувається до 17-18 років, у юнаків до 18-19 років. Цей же закон нерівномірності властивий маси тіла і окружності грудної клітини.

Однак гетерохронность розвитку не заперечує її гармонійність, оскільки є спеціальною закономірністю, яка полягає в нерівномірному розгортанні спадкової інформації. Завдяки цій спадково закріпленою особливості росту і дозрівання організму забезпечується його оптимальна адаптація до умов навколишнього середовища

Короткий опис статті: ріст і вага підлітків таблиця Конспект лекцій: Ріст і розвиток організму дітей і підлітків конспект лекції, скачатьРост і розвиток організму дітей і підлітків

Джерело: Ріст і розвиток організму дітей і підлітків — конспекти лекцій — 2dip.ru

Також ви можете прочитати