Розвитку образної мови в дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ

26.10.2015

Розвитку образної мови в дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ


Зміст

Введення 3

Глава 1. Теоретичні аспекти організації процесу розвитку образного мовлення у дітей в дошкільному закладі 7

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми організації процесу розвитку образного мовлення у дітей в дошкільному закладі 7

1.2. Особливості розвитку образного мовлення у дітей дошкільного віку 16

1.3. Педагогічні умови організації процесу розвитку образного мовлення у дітей в дошкільному закладі 25

Висновки по 1 главі 37

Глава 2. Дослідно-експериментальна робота з організації процесу розвитку образного мовлення у дітей у дошкільному освітньому установі 39

2.1. Цілі, завдання, зміст дослідно-експериментальної роботи з розвитку образної мови в дітей старшого дошкільного віку 39

2.2. Реалізація педагогічних умов організації процесу розвитку образного мовлення у дітей у дошкільному освітньому установі 52

2.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 64

Висновки по 2 чолі 66

Висновок 68

Список літератури 70

76 Додаток


Джерела

1. Алексєєва М. М. Яшина Б. В. Методика розвитку мови і навчання рідної мови дошкільнят: Навч. посібник для студ. высш. і середовищ, пед. навч. закладів. — 3-е изд. стереотип. — М. Видавничий центр «Академія», 2000. — 400 с.

2. Анікін В. П. Російські народні прислів’я, приказки, загадки, дитячий фольклор. – М. Учпедгиз, 1957. – 240с.

3. Аполлонова Н.А. Прилучення дошкільнят до російської національної культури // Дошкільне виховання. — 1992. — №5-6. — С. 5-8.

4. Бородич А. М. Методика розвитку промови дітей: Учеб. посібник для студентів пед. ін-тів по спец. «Дошкол. педагогіка і психологія».- 2-е вид.- М. Просвітництво, 1981. — 255 с.

5. Бухвостова С. С. Формування виразної мови у дітей старшого дошкільного віку. — Курськ: Академія Холдинг, 1976. — 178с.

6. Гербова Ст. Ст. Розповідання по сприйняттю // Хрестоматія з теорії та методиці розвитку промови дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студ. высш. і середовищ. пед. навч. закладів / Упоряд. М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. — М. Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 170-173.

7. Гриценко З. А. Ти дітям казку розкажи… Методика залучення дітей до читання. – М. Лінка-Прес, 2003.

8. Гурович Л. М. Берегова Л. Б. Логінова в. І. Дитина і книга: книга для вихователя дитячого садка / Під редакцією в. І. Логінової. – М. 1992.

9. Давидова О. В. Этнопедагогическая підготовка студентів – майбутніх фахівців дошкільної освіти :Дис… канд. пед. наук. –Барнаул: БДПУ, 2000. – 183с.

10. Загрутдинова М. Гавриш Н. Використання малих фольклорних форм // Дошкільне виховання. – 1991. — №9. — С. 16-22.

11. Заняття з розвитку мовлення в дитячому саду. Програма і конспект /Під ред. О. С. Ушакової. – М. Досконалість, 2001. –368с.

12. Зіміна В. К. Народна казка в системі виховання дошкільнят // Дошкільне виховання. – 2005. — №5.

13. Карпінська Н.С. Художнє слово у вихованні дітей (ранній і дошкільний вік). – М. Педагогіка, 1972. – 143с.

14. Клименко Р. Використання прислів’їв та приказок у роботі з дітьми (підготовча до школи група) // Дошкільне виховання. — 1983. — №5. — С. 34-35.

15. Короткова Л. Д. Казкотерапія для дошкільнят і молодшого шкільного віку: Методичні рекомендації для педагогічної та психокорекційної роботи. – М. Центр гуманітарної літератури «РОН», 2004. – 125 с.

16. Кудрявцева Е. Використання загадок у дидактичній грі (старший дошкільний вік) // Дошкільне виховання. — 1986. — №9. — С. 23-26.

17. Ляміна Р. М. Особливості розвитку мовлення дітей дошкільного віку // Хрестоматія з теорії та методиці розвитку промови дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студ. высш. і середовищ. пед. навч. закладів / Упоряд. М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. — М. Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 139-144.

18. Макарова Ст. Н. Ставцева Е. А. Мирошкина М. Н. Конспекти занять з розвитку образної мови у старших дошкільників. Методичний посібник. Частина 2. – М. Центр педагогічної освіти, 2009. – 112с.

19. Макарова Ст. Н. Ставцева Е. А. Мирошкина М. Н. Методика роботи з розвитку образного мовлення у старших дошкільників: Навчально-методичний посібник. Частина 1. – М. Центр педагогічної освіти, 2009. – 96 с.

20. Мацкевич А. Я. Малі форми фольклору – дошкільнятам //Робота з книгою в дитячому садку /Упоряд. В. А. Богуславська, В. Д. Разова. – М. Просвітництво, 1967. – С. 46-60.

21. Мельников М. Н. Російський дитячий фольклор. – М. Просвітництво, 1987. – 239с.

22. Митькина І. Н. Особливості оволодіння фразеологізмами дітьми 7-го року життя. – М.,2001.

23. Мухіна в.с. Дитяча психологія. – М. ТОВ «Квітень-Прес», ЗАТ «ЕКСМО-Прес», 1999. – 315с.

24. Народна педагогіка та виховання / Авт.-упоряд. Широкова Е. Ф. Філіппова Ж. Т. Лейко М. М. Шувалова М. Н. — Барнаул: БДПУ, 1996. – 49с.

25. Народне мистецтво у вихованні дітей / Під ред. Т. З. Комарової. – М. Педагогічне товариство Росії, 2000. – 256с.

26. Орланова Н.А. Навчання дошкільнят творчого рассказыванию: Автореф. дис. канд.пед.наук. — Київ, 1967. — 18 с.

27. Орлова Н. Використання прислів’їв та приказок у роботі з дітьми // Дошк. виховання.-1984.-№4.-С. 8-11.

28. Пастернак Н. Казки потрібні дитині як повітря // Дошкільна освіта.- 2008. — №8. – С. 23-35.

29. Педагогічна діагностика розвитку дітей перед вступом до школи / Під редакцією Т.С. Комарової, О. А. Соломенниковой. – Ярославль: Академія розвитку, 2006. – 143 с.

30. Подорож по Країні Загадок /Упоряд. Шайдурова Н.В. — Барнаул: БДПУ, 2000. — 67с.

31. Розвиток мови дітей дошкільного віку / Під редакцією Ф. А. Сохіна. — М. Просвітництво, 1984. – 200 с.

32. Рогаткина Т, Овод Р. В нашому театрі – казка // Дошкільне виховання. – 2002. – №5. — С. 125-127.

33. Романенко Л. Усна народна творчість у розвитку мовленнєвої активності дітей // Дошкільне виховання. — 1990. — №7. — С. 15-18.

34. Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології — СПб: Видавництво «Пітер», 2000 — 712 с.

35. Російське народне поетичну творчість / Під ред. А. М. Новікової. – М. Вища школа, 1986. – 135с.

36. Російське народну творчість і обрядові свята у дитячому садку: конспекти занять, сценарії свят. – Володимир, 1995. — 184 с.

37. Рибникова М. А. Загадка, її життя і природа // Російська народна поетична творчість. Хрестоматія з фольклористики / Упоряд. Ю. Р. Круглов. – М. Вища школа, 1986. – С. 176-185.

38. Савушкіна Е. В. Розвиток образного мовлення дітей засобами образотворчого мистецтва //Дошкільне виховання. – 1979. — №1. – С. 5-9.

39. Свєтлова Р. Про казках Пушкіна для малюків // Дошкільне виховання. – 1999. — №10. – С. 87-93.

40. Смольникова Н.Р. Ушакова О. С. Розвиток структури зв’язного висловлювання у дітей старшого дошкільного віку // Хрестоматія з теорії та методиці розвитку промови дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студ. высш. і середовищ. пед. навч. закладів / Упоряд. М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. — М. Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 150-153.

41. Соловйова О. В. Методика розвитку мови і навчання рідної мови в дитячому садку. – М. Радянська Школа, 1966. – 175с.

42. Сохін Ф. А. Психолого-педагогічні проблеми розвитку мовлення дошкільника // Питання психології. -1989. — №3.

43. Стаценко Р. Методика ознайомлення дітей з художнім словом. // Дошкільне виховання. – 1980.– №7. – С. 6-10.

44. Струніна Е. І. Ушакова О. С. Методика розвитку промови дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. — М. Владос, 2008. — 288 с.

45. Струніна Е. М. Ушакова О. С. Шадріна Л. Р. Розвиток мови і творчості дошкільнят: ігри, вправи, конспекти занять. – М. Сфера, 2007. -144 с.

46. Тихеева Е. І. Розвиток мовлення дітей (раннього та дошкільного віку). – М. Просвітництво, 1981. – 159с.

47. Усова А. П. Російське народну творчість у дитячому садку. — М. Просвітництво, 1972. –78с.

48. Ушакова О. Розвиток мовлення дітей 4-7 років // Дошкільне виховання. — 1995. — №1. — С. 59-66.

49. Ушакова О. Струніна Е. Методики виявлення рівня мовного розвитку дітей старшого дошкільного віку // Дошкільне виховання. — 1998. — №9. — С. 71-78.

50. Ушакова О. С, Струніна Е. М. Методика розвитку промови дітей дошкільного віку: Навч.-метод. посібник для вихователів дошк. образоват. установ. — М. ВЛАДОС, 2004. — 288 с.

51. Ушакова О. С. Розвиток промови дошкільника. – М. Изд-во інституту психотерапії, 2001. – 237с.

52. Ушакова О. С. Теорія і практика розвитку мовлення дошкільника. – М. ТЦ Сфера, 2008. – 240с.

53. Ушакова О. С. Гавриш Н.В. Знайомимо дошкільника з художньою літературою: Конспекти занять. –М. ТЦ «Сфера», 1998. – 224с.

54. Фесюкова Л. Б. Виховання казкою: Для роботи з дітьми дошкільного віку. – Харків: Фоліо, 1997. – 464 с.

55. Флерина Е. А. Розповідання в дошкільній практиці // Хрестоматія з теорії та методиці розвитку промови дітей дошкільного віку: Навч. посібник для студ. высш. і середовищ. пед. навч. закладів / Упоряд. М. М. Алексєєва, В. І. Яшина. — М. Видавничий центр «Академія», 1999. – С. 189-191

56. Хрестоматія з теорії та методиці розвитку промови дошкільнят. Ч. 2. Теоретичні та методичні основи. – Глазов: Вид. центр ГДПІ, 2004. – 176 с.

57. Чемортан С. М. Формування художньо-мовленнєвої діяльності старших дошкільників. — Кишинів, 1986. — 110 с.

58. Чуковський К. І. Від двох до п’яти. – М. Педагогіка, 1990. – 384с.

59. Шорохова О. А. Граємо в казку. Казкотерапія та заняття з розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. – М. ТЦ Сфера, 2008. -208 с.

60. Ельконін Д. Б. Дитяча психологія: розвиток від народження до семи років. – М. Радянська Школа, 1960. – 348с.


Дата розміщення

Короткий опис статті: методики розвитку дітей Магазин наукових робіт Shop-work.ru пропонує готові дипломні роботи будь-якої тематики і будь-якого рівня складності. У нас Ви можете замовити готові курсові роботи і реферати. Тел.: 8 (905) 535-77-95 купити готовий диплом, дипломи готові, готові дипломні на роботі, готові курсові, готові курсові роботи, готові курсові проекти, реферати

Джерело: Розвитку образної мови в дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ : Педагогіка

Також ви можете прочитати