Розвиваючі заняття для дошкільнят і молодших школярів (ігрові групові).

30.08.2015

Розвиваючі заняття для дошкільнят і молодших школярів (ігрові групові).

Ігрові групові розвиваючі заняття-тренінги

для дошкільнят і молодших школярів

Ведуча: Сергєєва Світлана Сергіївна

1. Заняття для дітей (3 — 4 року) за розвивальною програмою «Хочу! Можу! Вмію!»

Мета цієї програми: допомогти дитині стати самостійним і активним, навчити її висловлювати свої бажання і грати з дітьми.

Три роки — чудовий період в житті дитини, для того щоб вчитися:

— спілкуватися і грати з однолітками;

— розуміти і словесно виражати свої почуття, настрій;

— бути зібраним і уважним;

— бути активним і перемагати;

— бути самостійним.

Заняття проводяться у формі гри, провідної діяльності цього віку, з використанням методів, що допомагають дитині усвідомити і виразити свій емоційний стан (психологічних етюдів, програванням сюжетно-рольових ситуацій, ігор з правилами, імпровізацій, казкотерапії, рухових вправ, малювання).

В результаті занять за цією програмою Ваша дитина буде вміти:

— приймати правила гри і дотримуватися їх;

— проявляти ініціативу;

— конструктивно реагувати в конфліктних ситуаціях;

— досягати результату своєї діяльності;

— отримувати задоволення від пізнання і спільної творчості з іншими дітьми.

Заняття проходять в групах 6-8 чоловік, 1 або 2 рази на тиждень, тривалість одного заняття 40 хвилин. Загальна тривалість занять від 3 до 6 місяців.

Рекомендується комплексне психологічне обстеження дітей до початку занять, яке дозволяє:

— індивідуалізувати роботу з дитиною за розвивальною програмою;

— виявити можливі проблеми розвитку, в тому числі пов’язані зі здоров’ям, і запропонувати рекомендації щодо їх корекції;

— оптимізувати дитячо-батьківські відносини.

2. Заняття для дітей (5-6 років) за розвивальною програмою «Ти і Я».

Мета цієї програми — розкриття творчого, морального, інтелектуального потенціалу дітей, розвиток у них навичок міжособистісної взаємодії з однолітками і дорослими.

Вік 5 років — це час для:

— становлення особистості, формування самооцінки дитини;

— творчого самовираження;

— формування навичок саморегуляції;

— навчання співробітництву;

— активного формування уваги, сприйняття, мислення, пам’яті, уяви.

Методи роботи:

— сюжетно-рольові ігри, танцювально-рухові релаксаційні вправи, малювання, казкотерапія.

В результаті занять за цією програмою дитина навчиться:

— думати і міркувати логічно;

— досягати результату спільно з іншими;

— адекватно оцінювати себе і оточуючих;

— слухати і чути іншого, домовлятися, висловлювати свою думку;

— долати страх і агресію.

Заняття проходять в групах 6-8 чоловік, 1 або 2 рази на тиждень, тривалість одного заняття-60 хвилин. Загальна тривалість занять від 3 до 6 місяців.

Рекомендується комплексне психологічне обстеження дітей до початку занять, яке дозволяє:

— індивідуалізувати роботу з дитиною за розвивальною програмою;

— виявити можливі проблеми розвитку, в тому числі пов’язані зі здоров’ям, і запропонувати рекомендації щодо їх корекції;

— виявити індивідуальні особливості розвитку і з їх урахуванням рекомендувати заняття по підготовці до школи, вибрати оптимальну для дитини освітню програму.

3. Заняття для молодших школярів від 7 років за розвивальною програмою «Успішний старт».

Мета цієї програми: розвиток соціального інтелекту та емоційно-вольової сфери особистості дитини, набуття навичок роботи в команді, освоєння способів конструктивного спілкування, формування навчальної мотивації.

У процесі занять дитина навчитися вирішувати наступні завдання:

— бути уважним (чути завдання і виконувати його);

— контролювати свої емоції і поведінку, виявляти терпіння;

— усвідомлювати відповідальність нової ролі — учня;

— доводити справу до кінця;

— вирішувати конфліктні ситуації.

Методи роботи:

Рольові ігри, командні ігри, групові дискусії, танцювально-рухові і релаксаційні вправи, елементи казкотерапії.

В результаті занять за цією програмою у дитини формуватиметься:

— бажання вчитися та пізнавати;

— вміння керувати своїми почуттями та емоціями;

— навички впевненої поведінки;

— здатність до вибудовування конструктивних відносин з однолітками і дорослими (вчителями, батьками).

Заняття проходять в групах 6-8 чоловік, 1 або 2 рази на тиждень, тривалість одного заняття-60 хвилин. Загальна тривалість занять від 3 до 6 місяців.

Рекомендується комплексне психологічне обстеження дітей до початку занять, яке дозволяє:

— індивідуалізувати роботу з дитиною за розвивальною програмою;

— виявити можливі проблеми розвитку, в тому числі пов’язані зі здоров’ям, і запропонувати рекомендації щодо їх корекції;

— виявити індивідуальні особливості розвитку і з їх урахуванням рекомендувати заняття по профілактиці навчальних проблем і оптимізації розвитку здібностей.

Індивідуальні розвиваючі заняття для дошкільнят 5-7 років

Програма складається залежно від мети, поставленої батьками, у відповідності з індивідуальними особливостями і проблемами дитини.

Заняття проводяться з дитиною в присутності батьків, 1 раз на тиждень, тривалість заняття 45 хвилин. Після кожного заняття видається комплект домашніх завдань, щоб дитина вдома разом з батьками або під їх контролем щодня виконував відповідні вправи протягом 30-40 хвилин. Загальна тривалість занять визначається індивідуально.

Ведучі: Ясюкова Л. А. Сергєєва С. С.

 • Розвиваючі заняття для дошкільнят і молодших школярів (ігрові групові).

Групові розвиваючі заняття для дошкільнят (3-4 роки, 5-6 років, 7-8 років). Розвиток здібностей і інтелекту в ігровій формі. Навчаємо спілкуватися з однолітками; досягати результату, бути уважними. Розвиток уяви та пам’яті. Рольові ігри.

Докладніше.

 • Підготовка до школи (індивідуальні заняття).

  Заняття предваряются комплексної психологічної діагностики для виявлення індивідуальних особливостей дитини та ступеня сформованості початкових шкільних навичок. Мета занять: розвиток понятійного мислення…

  Докладніше.

 • Розвиваючі заняття для молодших школярів, що зазнають різні труднощі в навчанні (індивідуальні заняття).

  Мета занять: розвиток інтелектуальних операцій, психологічних здібностей і особистісних якостей, які забезпечують повноцінне засвоєння шкільної програми. Програма занять складається з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей.

  Докладніше.

 • Розвиваючі заняття з учнями допоміжних шкіл та класів компенсуючого навчання (індивідуальні заняття).

  Заняття предваряются комплексної психологічної діагностики для виявлення індивідуальних особливостей дитини, причин, за якими відбулися затримки у психічному розвитку, і ступеня сформованості початкових шкільних навичок.

  Докладніше.

 • Розвиваючі заняття з дітьми-інвалідами, мають різні затримки в психічному розвитку (індивідуальні заняття).

  Розробляється програма комплексної медико-психологічної реабілітації на основі індивідуально-психологічних особливостей дитини, проблем здоров’я і специфіки затримок у психічному розвитку…

  Докладніше.

 • Розвиваючі заняття для обдарованих дошкільників і молодших школярів (індивідуальні заняття).

  Мета занять: гармонізація емоційно-особистісного розвитку та інтенсифікація розвитку здібностей з урахуванням профілю обдарованості, підготовка до навчання в гімназії з поглибленим вивченням предметів, відповідних обдарованості дитини.

  Наша адреса:

  Санкт-Петербург,

  ст. м. «Площа Повстання»

  Короткий опис статті: розвиваючі заняття для дітей Групові розвиваючі заняття для дошкільнят (3-4 роки, 5-6 років, 7-8 років). Розвиток здібностей і інтелекту в ігровій формі. Навчаємо спілкуватися з однолітками; досягати результату, бути уважними. Розвиток уяви та пам’яті. Рольові ігри. Розвиваючі заняття для дошкільнят і молодших школярів (ігрові, групові).

  Джерело: Розвиваючі заняття для дошкільнят і молодших школярів (ігрові групові).

 • Також ви можете прочитати