Шпаргалки до екзамену, Теорія і методика розвитку мовлення дітей

18.07.2015

Шпаргалки до екзамену — Теорія і методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку Скачати безкоштовно

Шпаргалки до екзамену — Теорія і методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку DOCX

СФПГУ р. Северодвинск. Викладач Корельська Е. М.

Питання до іспиту

Методологічні, природничі, психологічні та лінгвістичні основи вивчення дитячої промови.

Роль рідної мови у розвитку особистості дитини. Функціональні характеристики мови.

Вплив середовища на дитячу мова. Педагогічні вимоги до мови вихователя.

Питання розвитку мовлення дітей в педагогічній системі К. Д. Ушинського.

Використання педагогічної спадщини К. Д. Ушинського в сучасній теорії і практиці розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Основні теоретичні положення методики розвитку мовлення дітей, розроблені. Е. І Тихеевой.

Використання ідей Е. І. Тихеевой в сучасній теорії і практиці розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

Етапи становлення методики розвитку мови як науки (внесок А. М. Леушиной, Е. А. Флериной, В. І. Логінової, О. С. Ушакової).

Психолого-педагогічні основи розробки програм мовного розвитку дітей (Програма виховання і навчання в дитячому саду. Програма розвитку промови дітей дошкільного віку в дитячому саду О. С. Ушакової).

Розвитку мовлення дітей у процесі спілкування з дорослими і однолітками (Е. І. Тихеева, М. І. Лісіна).

Навчання як засіб розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Форми організації навчання дошкільнят рідної мови в дошкільних установах (Е. І. Флерина, О. С. Ушакова).

Характеристика методів і прийомів розвитку мовлення дітей. Методичні принципи навчання дошкільнят рідної мови.

Сутність словникової роботи в дитячому садку, її значення. Основні аспекти словникової роботи. Особливості словника дітей дошкільного віку.

Завдання, зміст і принципи словникової роботи в дитячому саду.

Методика словникової роботи у вікових групах дитячого саду.

Теоретичні основи формування граматично правильної мови. Закономірності засвоєння дітьми граматичного ладу, типові труднощі у дітей (А. Н. Гвоздьов)

Завдання та зміст роботи з формування граматично правильного мовлення дітей в різних вікових групах дитячого саду.

Методика проведення дидактичних ігор, лексичних і граматичних вправ в різних вікових групах дитячого саду.

Поняття звукової культури мовлення, її значення для розвитку особистості дитини. Особливості засвоєння дітьми звуковимови, словопроизношения і засобів виразності.

Завдання, зміст роботи по вихованню звукової культури мовлення в різних вікових групах дитячого саду.

Причини неправильного звуковимови. Етапи навчання дітей правильному звукопроизношению (М. М. Алексєєва). Методика обстеження звуковий боку промови дітей.

Зміст, структура і методика занять по формуванню слово — і звуковимови у різних вікових групах дитячого саду.

Поняття зв’язного мовлення, її функції і форми. Характеристика діалогічної та монологічної мови. Мова ситуативна і контекстна.

Характеристика функціонально-смислових типів зв’язних висловлювань (опис, розповідь, міркування). Особливості розвитку зв’язного мовлення протягом дошкільного віку.

Розмова вихователя з дітьми як основний метод навчання діалогічної мови (значення, види, тематика).

Бесіда як метод навчання діалогічного мовлення дітей. Значення, види, тематика, структура узагальнюючої бесіди.

Методика навчання складанню описових розповідей в різних вікових групах.

Методика навчання сюжетного рассказыванию в різних вікових групах.

Навчання дітей переказу літературних творів. Принципи відбору художніх творів. Методика навчання.

Навчання дошкільнят творчого рассказыванию. Етапи, умови, види занять, методика навчання.

Етапи і прийоми навчання рассказыванию, своєрідність їх використання в залежності від виду розповідання.

Роль художньої літератури у вихованні дітей і розвитку їх мови.

Особливості сприйняття дітьми художньої літератури. Діагностика рівня сприйняття дітьми художньої літератури.

Завдання, зміст і форми роботи з ознайомлення з художньою літературою в ДНЗ.

Заняття як одна з форм ознайомлення дітей з художньою літературою. Види, структура занять, підготовка виховання і дітей до занять.

Взаємозв’язок всіх завдань мовленнєвого розвитку дітей як умова ефективного проведення занять. Комплексні заняття у ДНЗ, їх своєрідність.

Організація художньо-мовленнєвої діяльності дітей в ДНЗ.

Теоретичні основи підготовки дітей до навчання грамоті (Д. Б. Ельконін, К. Е. Журова).

Методика роботи з підготовки дітей до навчання грамоті (Ф. А. Сохін, Р. А. Тумакова, Р. П. Белякова).

Планування роботи з розвитку мовлення дітей в дитячому саду (принципи, умови, види).

Викладання методики розвитку мови у педагогічних училищах і коледжах.

Діагностика мовленнєвого розвитку мовлення дітей як засіб оптимізації процесу оволодіння рідною мовою (Ф. Даскалова, Л. Гурович, О. С. Ушакова).

Короткий опис статті: методики розвитку дітей СФПГУ р. Северодвинск. Викладач Корельська Е. М. Питання до іспиту Методологічні, природничі, психологічні та лінгвістичні основи вивчення дитячої промови. Роль рідної мови в… завантажити, безкоштовно, шпаргалки, іспиту, теорія, методика, розвитку, мови, дітей, дошкільного, віку

Джерело:
Шпаргалки до екзамену — Теорія і методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку Скачати безкоштовно

Також ви можете прочитати