Визначення методики розвитку мовлення у дітей молодшого

20.02.2017

дошкільного віку за допомогою творів малих фольклорних жанрів — Розвиток мовлення у дітей молодшого дошкільного віку за допомогою малих фольклорних жанрів — Педагогічна інформація — MasterPedagogy.ru

Визначення методики розвитку мовлення у дітей молодшого дошкільного віку за допомогою творів малих фольклорних жанрів

Сторінка 1

Фольклор – прекрасний засіб для розвитку у дитини всіх сторін мовлення. Разенковой Ю. А. Баенской Н.Н. доведено, що діти в сім’ях, яких з періоду вагітності, дитячого і молодшого дошкільного віку використовували твори малих фольклорних жанрів (звучали колисанки, забавлянки, примовки, пестушки і т. д.) практично не мають відставань у розвитку, у таких дітей значно менший відсоток мовних патологій, мова виразна, багата, такі діти мають чіпку пам’ять, розвинене мислення. Так як припущено, що використання у роботі з розвитку мовлення з дітьми молодшого дошкільного віку малих фольклорних жанрів підвищує ефективність розвитку мовлення, то перш ніж провести формуючий етап була проведена бесіда з батьками групи. Цікавило, чи використовуються малі форми фольклору і вдома. Опитування виявило, що батьки практично не використовують з дітьми малі форми фольклору, практично не знають жодної колискової пісні, крім «Баю – баюшки-баю, не ложися на краю…» і то не до кінця. У сім’ях все менше і менше знають дані твори усної народної творчості, батьки називали лише кілька загадок і приказок, а з потішок називають одну «Сорока – білобока…».

У групі ж намагаємося використовувати ці жанри як можна ширше. Організовуючи рухливі та інші ігри, застосовуючи різні лічилки; на заняттях різного циклу – загадки з метою мотивації на майбутню діяльність та підтримання інтересу; для організації дітей – пальчикові ігри, ігри – забави. Але також з розмови з батьками зрозуміло, що вони вважають колискові пісні, забавлянки, примовки використовуються тільки в молодшому дошкільному віці, і що на четвертому році життя дошкільнятам це вже ні до чого. Говорячи про значення малих жанрів фольклору для розвитку мовлення, називають тільки скоромовки.

Мета формуючого етапу: апробація системи роботи з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку за допомогою творів малих фольклорних жанрів.

Спираючись на роботи Ю. Р. Илларионовой, Н.А. Дмитрієвої, С. С. Бухвостовой А. П. Усової, О. Ушакової, була розроблена система роботи з використанням творів малих фольклорних жанрів з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку засобами фольклору.

будували Свою роботу на наступних принципах:

-по-перше, на ретельному, зумовлену віковими можливостями дітей, відборі матеріалу;

-по-друге, інтеграції роботи з різними напрямами виховної роботи та видами діяльності дітей (розвиток мовлення, ознайомлення з природою, різні ігри);

-по-третє, активного включення дітей;

-по-четверте, максимального використання розвиваючого потенціалу малих форм фольклору в створенні мовної середовища.

Аналізуючи методичні аспекти розвитку мовлення засобами малих форм фольклору, формувальний етап ми умовно розділили на два етапи роботи:

1. Підготовчий етап.

2. Основний етап

На підготовчому етапі була проведена наступна робота:

Вивчили психолого-педагогічну літературу, передовий педагогічний досвід з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку, розробили систему роботи з використанням творів малих фольклорних жанрів, спрямованої на розвиток мовлення дітей молодшого дошкільного віку.

Провели роботу з батьками:

-спираючись на досвід роботи Р. Клименко, завели альбом і записуємо туди вже відомі дітям вирази народної мудрості;

-оформили альбом – пересувку, в якій записували тільки нові прислів’я та приказки, діти дізнаються їх від батьків, з книг; у результаті майже кожна дитина отримує можливість взяти альбом – пересувку додому з допомогою батьків записати нову прислів’я, намалювати до неї ілюстрацію.

Діти та батьки із задоволенням малювали малюнки до творів фольклору і пояснювали, що вони означають і в яких випадках їх вживають. Батьки теж зацікавилися цим питанням, і самі, якщо дізнавалися якісь нові прислів’я та приказки, просили альбом додому і разом зі своїми дітьми записували їх.

Велика педагогіка:

Навчальні математичні завдання є дуже ефективним і часто незамінним засобом засвоєння учнями понять і методів шкільного курсу математики. Велика роль задач у розвитку математичного мислення і в математичному вихованні учнів, формуванні в них умінь і навичок в практичному.

Короткий опис статті: шпаргалки методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Джерело: Визначення методики розвитку мовлення у дітей молодшого
дошкільного віку за допомогою творів малих фольклорних жанрів — Розвиток мовлення у дітей молодшого дошкільного віку за допомогою малих фольклорних жанрів — Педагогічна інформація — MasterPedagogy.ru

Також ви можете прочитати